Yıl : 2019 Cilt : 59 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Bilginin Dijitalleşmesi Bağlamında Akademik Üretim Mekanizmalarının Dönüşümü: Matbaadan Dijital Ortama Dergi Yayıncılığı

Open Access

Öz

Akademik bilgi üretim aracı olarak dergiler, akademisyenlerin çalışmalarını okuyucularıyla paylaştıkları platformlardır. Dergiler, bugün teknolojinin etkisiyle elektronik ortamda yayınlanmaya başlamıştır. Elektronik dergi, bilgi üretiminin dönüşümünde önemli bir aşama olarak göze çarpmaktadır. Kuşkusuz bu kırılmanın yaşanmasında akademisyenler üzerinde yayın baskısının olmasının etkisi büyüktür. Özellikle doçentlik süreçleri başta olmak üzere lisansüstü eğitim mezuniyetinde yayın yapma zorunlulukları, akademik teşvik, akademik yükselme dergi yayıncılığın çeşitlenmesinde baskının temel tetikleyicileri olmuştur. Elektronik dergi yayıncılığı bilgi üretiminde çeşitliliğin oluşmasına da katkı sunmaktadır. Dünyadaki dönüşümler de elektronik dergiciliğin yaygınlaşması üzerinde baskı oluşturmaktadır. Uluslararası görünürlük kaygısı, üniversitelerin yayın sayılarıyla dünyadaki tarama listelerine girme çabası arasındaki ilişkinin kurulmasına sebep olmaktadır. Ayrıca ulusal ya da uluslararası kongrelere entegre bir dergi yayıncılığının da yükselen trendlerden birisi olduğu görülmektedir. Özellikle akademik teşvik puanlamasında yer alan kongre puan şartının tamamlanması için dergilere entegre edilmiş yeni bir eğilimden bahsetmek mümkündür. Bu çalışmanın kaygısı üretim merkezi olarak dergi yayıncılığının dönüşümünün eleştirel okunmasıdır. Amaç ise değişen sistemle birlikte ortaya çıkan avantaj ve dezavantajları tartışarak akademik bilginin neliği sorusuna yanıt aramaktır. Elektronik dergiciliğin artılarını ve eksilerini dikkate alarak dergilerin gelecek konseptini tartışmak ve bir sonraki adımda akademik bilgi üretim süreçlerinin neye evrileceğini sorgulanabilir kılmak da çalışmanın önemli bir sorunsalı olmuştur.

Anahtar Kelimeler

Bilgi   üniversite   akademik-üretim   dergi   elektronik-dergi  

Sorumlu Yazar

Adem Sağır

Kaynakça

 • Akçiçek, E., Kayar, R. (1992). İzmir’de yayınlanan tıp dergilerinin tarihçesi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi,2(1), 81-84.
 • Alparslan, A. M. (2014). Öğretim elemanlarının işlerinden tatmin,üniversitelerinden memnun ve gönüllü olmalarındaki öncüller: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 82-101.
 • Alvarez, P., Pulgarin, A. (1997). Application of the rasch model to measuring the ımpact of scientific journals. Publishing Research Quarterly, 12(4), 57-65.
 • Asan, A. (2017a). International journal ındexes, ımportance and status of Turkey journals: part 1: scientific journal ındexes. Turkish Acta Medica Alanya, 1(1), 33-42.
 • Asan, A. (2017a). International journal ındexes, ımportance and status of Turkey journals: part 2: situation of Turkey. Turkish Acta Medica Alanya, 1(1), 43-54.
 • Bozkurt, A. (2014). Ağ toplumu ve bilgi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 510-525.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS416318

Submission : 18 Nis 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)

Transformation of Academic Production Mechanisms in Respect to Digitalization of Information: Journal Publishing From Press to Digital Environment

Open Access

Öz

Journals as means of the production of academic knowledge are the platforms where academics share their work with readers. The journals today with the impact of technology are published online. The publications of electronic journals attract attention in the transformation of the production of information. They have provided diversity as an alternative to few published journals. Undoubtedly, the pressure of publication on academics has significant impact on this transformation. The increase of electronic journal publishing has increased the number of publications as well as contributing to diversification of the production of knowledge. It should be emphasized that worldwide transformations are also among the conditions entailing this type of publishing. Moreover, it is seen that journal publishing integrated to national or international congresses is one of the rising trends. The aim is to seek response to the question what academic information is by discussing advantages and disadvantages emerging with the changing system. Another significant research question is to discuss future concept of journals keeping negative and positive sides of electronic journal publications, and in the next step it is to make what information production processes will transform into questionable.

Anahtar Kelimeler

Knowledge   university   academic-production   journal   electronic-journal  

Sorumlu Yazar

Adem Sağır

Kaynakça

 • Akçiçek, E., Kayar, R. (1992). İzmir’de yayınlanan tıp dergilerinin tarihçesi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi,2(1), 81-84.
 • Alparslan, A. M. (2014). Öğretim elemanlarının işlerinden tatmin,üniversitelerinden memnun ve gönüllü olmalarındaki öncüller: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 82-101.
 • Alvarez, P., Pulgarin, A. (1997). Application of the rasch model to measuring the ımpact of scientific journals. Publishing Research Quarterly, 12(4), 57-65.
 • Asan, A. (2017a). International journal ındexes, ımportance and status of Turkey journals: part 1: scientific journal ındexes. Turkish Acta Medica Alanya, 1(1), 33-42.
 • Asan, A. (2017a). International journal ındexes, ımportance and status of Turkey journals: part 2: situation of Turkey. Turkish Acta Medica Alanya, 1(1), 43-54.
 • Bozkurt, A. (2014). Ağ toplumu ve bilgi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 510-525.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS416318

Submission : 18 Nis 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)