Yıl : 2019 Cilt : 59 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Sorumluluk ve Denetim Kavramları Üzerinden Havayolu Çalışanlarının İncelenmesi

Open Access

Öz

Bu çalışmanın konusunu, günümüzde Fordizm’den post-Fordizm’e geçiş sürecinde çalışmanın aldığı biçimlerin, sorumluluk ve denetim kavramları bağlamında incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışma sürecinde sorumluluk ve denetim, İzmir havalimanındaki özel bir havayolu şirketinde çalışanlar üzerinden ele alınacaktır. Türkiye’de büyümekte olan bir sektör olan sivil havacılık, teknolojinin yoğun olarak kullanılması sebebiyle teknolojinin iş ilişkilerine ve çalışma süreçlerine yansımalarını gözlemleme fırsatı sunmaktadır. Bunun yanı sıra havacılık alanında yapılan sosyolojik çalışmaların az olması, çalışmayı önemli kılmaktadır. Fenomenolojik nitel yöntemin uygulandığı çalışmada,havalimanında çalışan on beş kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmış ve iki yıla yakın bir süre katılımlı gözlem tekniği uygulanmıştır. Çalışmada teknolojinin yoğun kullanımının, göstergeleri her yerde dolaşıma açarak bir simülasyon ortamı oluşturduğu, böylece iktidarın alanını genişlettiği ve çalışanlar açısından sorumluluk ve denetim sarmalına yol açtığı bulgularına ulaşılmıştır. Zamanı kullanma açısından var olan baskının dikkat çektiği çağımızın toplumunda, zamana ve mekana hakim olmak için teknolojinin işe koşulması, daima göreve hazır olmayı gerektirmektedir. Bahsi geçen durum faillik ve yapının karşılıklı etkileşimini ortaya çıkaran sorumluluk kavramı ile açıklanmaktadır. Farklı konumlardaki çalışanların tümü, baskı ve failliği bir arada içeren alana dahil olmaktadır. Sorumluluk kavramıyla ilgili olarak; müşteriyle ilişkiler, kişisel yetenekler, takip ve karar alma temalarına; denetimle ilgili olarak ise, denetim biçimleri, denetimin deneyimlenmesi ve denetim zinciri temalarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Teknoloji   sorumluluk   denetim   çalışma   sivil-havacılık  

Sorumlu Yazar

Mehmet Kurtcebe

Kaynakça

 • Aviation. (1998). Encyclopedia brittanica online. https://www.britannica.com/
 • Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Bauman, Z. (2003). Modernlik ve müphemlik ( İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Bruce, K. (2006). Henry S. Dennison, Elton Mayo, and human relations historiography. Management & Organizational History, 1, 177–199.
 • Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? Qualitative Research , 97-113.
 • Castells, M. (2010). The rise of the network society. (2nd ed.). Singapore: Blackwell
 • Dahrendorf, R. (1959). Class and class Conflict in industrial society. California: Stanford University Press. https://tr.scribd.com/doc/65491773/Dahrendorf-Class-and-Class-Conflict-in-Industrial-Society adresinden alınmıştır.
 • Davenport, T. H. , Beck J. C. (2001). The attention economy: understanding the new currency of business. Boston: Harvard B
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS406321

Submission : 16 Mar 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)

A Research on Airline Workers in Terms of Responsibility and Control

Open Access

Öz

This study scrutinizes types of work in the transition from Fordism to Post-Fordism within the scope of responsibility and control concepts. Responsibility and control are explored among the workers of an airline company operating in Izmir airport. Civil aviation, which is a developing industry in Turkey, is the ground to observe the reflections of technology in industrial relations and work process due to the fact that technology is adopted in civil aviation to a large extent. In addition, civil aviation, an area with a limited contribution of social science, is yet to be further explored in sociology. Phenomenological qualitative method was applied together within-depth interviews carried out with fifteen workers and almost two years of participant observation in the airport. It was found that intense use of technology puts signs in a circulation and generates simulation. Power and authority operate effectively in simulation, which results in a swirl of responsibility and control for workers. Responsibility is not unilateral control and it reflects structure and agency in reciprocal operation. About responsibility, relations with customers, personal qualities, attention and decision making themes emerged and about control, types of control, control as an experience and control chains themes emerged.

Anahtar Kelimeler

Technology   responsibility   control   work   civil-aviation  

Sorumlu Yazar

Mehmet Kurtcebe

Kaynakça

 • Aviation. (1998). Encyclopedia brittanica online. https://www.britannica.com/
 • Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Bauman, Z. (2003). Modernlik ve müphemlik ( İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Bruce, K. (2006). Henry S. Dennison, Elton Mayo, and human relations historiography. Management & Organizational History, 1, 177–199.
 • Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? Qualitative Research , 97-113.
 • Castells, M. (2010). The rise of the network society. (2nd ed.). Singapore: Blackwell
 • Dahrendorf, R. (1959). Class and class Conflict in industrial society. California: Stanford University Press. https://tr.scribd.com/doc/65491773/Dahrendorf-Class-and-Class-Conflict-in-Industrial-Society adresinden alınmıştır.
 • Davenport, T. H. , Beck J. C. (2001). The attention economy: understanding the new currency of business. Boston: Harvard B
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS406321

Submission : 16 Mar 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)