Yıl : 2020 Cilt : 0 Sayı : Supplement: 1

Tam Metin (PDF)

Çevrimiçi Dönüşümün Mesleki Tezahürü: E-Spor Faaliyetleriyle “Dijital Oyuncular Kuşağı”

Open Access

Öz

Bu çalışma, Y ve Z kuşağının çevrimiçi oyunlarla olan (bağımlılık) ilişkiselliğini sorgulamak suretiyle, yeni bir kariyer fırsatı olarak ortaya çıkan e-spor olgusu ile belirginleşen yeni bir mesleki tezahürü betimleme ve tartışmaya açma amacına yönelik olarak kaleme alınmıştır. Çalışmada; teknolojinin toplumsal bağlamı, kuşakların gelişen teknoloji karşısındaki değişimi, dijital kültürün özellikleri, oyun kavramının ontolojisi, dijital oyunların tarihi seyrinin yanı sıra Y ve Z kuşağının meslek seçimlerine etki edecek özellikleri üzerinden, e-spor faaliyeti olarak dijital oyunculuğun ortaya çıkışı tartışılacaktır. Çalışma, Türkiye’de e-sporla özdeşleşmiş olan League of Legends oyunun oyuncularından seçilen 1375 kişilik örnekleme Yoklama Tekniği ile uygulanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak, ortaya konulan “Kariyer Faktörü”nü belirleyen yaş, oyun süresi, eğitim düzeyi, ekonomik beklentiler gibi değişkenleri somut hale getirmesi beklenmektedir. Söz konusu değişkenler, yeni kuşağın çevrimiçi kaynaklı meslekleri dolayısıyla tercihlerini kavramamız açısından önemli ipuçları sağlayabilir. Araştırmanın örneklemini oluşturan Y ve Z kuşağına mensup gençler, bu çalışmanın başlığında yer aldığı üzere “dijital oyuncular kuşağı” olarak adlandırılabilir.

Anahtar Kelimeler

Mesleki-dönüşüm   dijital/çevrimiçi-oyunlar   e-spor   kariyer-faktörü   Y-ve-Z-kuşağı  

Sorumlu Yazar

Burcu KAYA ERDEM

Kaynakça

 • Abbate, J. (2017). İnternetin popülerleşmesi. D. Crowley ve P. Heyer (Ed.), İletişim tarihi: teknoloji-kültür-toplum içinde (s. 472 –479). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Acılıoğlu, İ. (2015). “İş”te Y kuşağı. Ankara: Elma Yayınevi.
 • Alter, A. (2017). Karşı konulmaz: bağımlılık yapıcı teknolojinin yükselişi ve bizim ona esir edilişimiz (D. İrengün, Çev.). İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Akca, E. B. (2016). Teknolojik tutuculuk karşısında z kuşağını anlamak; ortaokul gençliğinin internet kullanım algıları. Dijital/Sayısal Kültür, Hece Özel Sayı (234-235-236), 343–366.
 • Anonim. (2020). Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 sezonu resmi kurallar. Lolesports. Erişim adresi: https://bit.ly/3iKJams
 • Armour, S. (2008, 11 June). Generation Y: They’ve arrived at work with a new attitude. USA Today. Retrieved from https://bit.ly/3iJ3d4M
 • Arsenault, P. M. (2004). Validating generational differences. Leadership and Organization Development Journal, 25(2)
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0107

Submission : 4 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

The Reveal of Professions Being Revolutionized Into Online Careers: E-Sport Activities With “Generation of Digital Gamers”

Open Access

Öz

In this study, the question of the relationship between the Y and Z generations with online games (addiction) has been written for the purpose of describing and opening up a new professional manifestation that is evident with the phenomenon of e-sports emerging as a new career opportunity. In this study, the social context of technology, the change of generations against developing technology, the characteristics of digital culture, the ontology of the concept of game, the history of digital games, as well as the characteristics of generation Y and Z that affect the choice of profession, the emergence of digital acting as an e-sports activity will be discussed. In this study, a polling technique was applied to a representative sample of 1375 League of Legend game players, which is identified as e-sports in Turkey. In line with the aim of the study, it is expected that the variables such as age, duration of play, education level, and economic expectations, determine the “Career Factors”. These variables can provide important clues to our understanding of the preferences of the new generation due to their online-based professions. The Y and Z Generation which constitute the sample of the study can be called as “generation of digital gamer” as mentioned in the title of this study.

Anahtar Kelimeler

Transformation-of-professions   digital/online-games   e-sport   career-factor   Y-and-Z-generations  

Sorumlu Yazar

Burcu KAYA ERDEM

Kaynakça

 • Abbate, J. (2017). İnternetin popülerleşmesi. D. Crowley ve P. Heyer (Ed.), İletişim tarihi: teknoloji-kültür-toplum içinde (s. 472 –479). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Acılıoğlu, İ. (2015). “İş”te Y kuşağı. Ankara: Elma Yayınevi.
 • Alter, A. (2017). Karşı konulmaz: bağımlılık yapıcı teknolojinin yükselişi ve bizim ona esir edilişimiz (D. İrengün, Çev.). İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Akca, E. B. (2016). Teknolojik tutuculuk karşısında z kuşağını anlamak; ortaokul gençliğinin internet kullanım algıları. Dijital/Sayısal Kültür, Hece Özel Sayı (234-235-236), 343–366.
 • Anonim. (2020). Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 sezonu resmi kurallar. Lolesports. Erişim adresi: https://bit.ly/3iKJams
 • Armour, S. (2008, 11 June). Generation Y: They’ve arrived at work with a new attitude. USA Today. Retrieved from https://bit.ly/3iJ3d4M
 • Arsenault, P. M. (2004). Validating generational differences. Leadership and Organization Development Journal, 25(2)
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0107

Submission : 4 Ara 2019

Tam Metin (PDF)