Yıl : 2020 Cilt : 0 Sayı : Supplement: 1

Tam Metin (PDF)

Hoping for the Best, Preparing for the Worst: A Sociological Study on Being a Musician in Turkey

Open Access

Öz

This study aims to analyze the socio-economic status, behavioral patterns and cultural constituents of being a musician in Turkey. The main objective is thus to unveil various different aspects of how musicianship is structured, expressed and perceived in Turkey. This research employs semi-structured in-depth interviews with 12 educated and professional Turkish musicians of different genres, which are grouped under the categories of serious and popular music. The main findings put forth that musicians, as artists, seem a bit unsure about the occupational prestige of their job. Lack of interest in serious music, inclination towards more trendy and ready-to-consume genres, interventions of new media technologies, trying to maintain a professional artistic network and to meet the demands of the music market while trying to stay creative and authentic, together with job insecurity and income instability are reported among the major difficulties that musicians face today. Engaging in free-lance work is also deemed an inevitable dimension of their job. Improvements in the management of musicians and the flourishing of innovative performance ideas came to the forefront as promising developments. Moreover, even though musicians share many behavioral patterns with other professionals, being patient, disciplinary, cooperative and hard-working, were listed among the necessities for musicians’ career success.

Anahtar Kelimeler

Musicianship   music-business   occupational-prestige   occupational-behavior  

Sorumlu Yazar

Uğur Zeynep GÜVEN

Kaynakça

 • Adorno, T.W. (1994). Introduction à la sociologie de la musique. Geneve: Contrechamps.
 • Adorno, T.W., & Horkheimer, M. (1991). The culture industry. London: Routledge.
 • Attali, J. (1989). Noise. Manchester: Manchester University Press.
 • Becker, H. (1997). Art worlds. Berkeley: University of California Press.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste. Cambridge: Harvard University Press.
 • Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Cambridge: Stanford University Press.
 • Bernard, H.R. (2006). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative methods. Oxford: Altamira Press.
 • Cahn, W. L. (1992). Authority and motivation in the symphony orchestra: a symphony musician’s point of view. Contemporary Music Review, 7(1), 27—38.
 • Chanan, M. (1994). Musica Practica. The social practice of Western music from Gregorian chant to postmodernism. London: Verso.
 • Dyce, J. A., & O’Conn
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0105

Submission : 21 Kas 2019

Tam Metin (PDF)

En İyiyi Ümit Edip En Kötüye Hazırlıklı Olmak: Türkiye’de Müzisyenlik Mesleği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

Open Access

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de müzisyenlik mesleğini, sosyo-ekonomik statü, davranışsal örüntüler ve kültürel bileşenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde müzisyenlik mesleğinin farklı boyutlarının nasıl yapılandırıldığı, ifade edildiği ve algılandığını ortaya çıkarmak çalışmanın ana hedefidir. Çalışmanın temel araştırma metodu, ciddi müzik ve popüler müzik alanları altında toplanan farklı müzik türlerinde çalışmalar ortaya koyan eğitimli ve profesyonel 12 müzisyen ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeleri içermektedir. Araştırma sonucunda, birer sanatçı olarak müzisyenlerin kendi mesleklerinin itibarı ve saygınlık düzeyi konusunda tereddütlerinin bulunduğunu ortaya çıkmıştır. Ciddi müzik türlerine yönelik ilginin azalıp tüketime hazır son moda müzik türlerine ilginin artması, yeni medya teknolojilerinin müzik alanına müdahil olması, profesyonel iş ağının içinde kalıp müzik piyasasının taleplerine uymaya gayret ederken, bir yandan da yaratıcı ve özgün işler yapmaya çalışmak, müzisyenlerin günümüzde karşılaştığı temel güçlükler arasında ifade edilmiştir. İş güvencesi ve düzenli gelir konusundaki sorunlar da bu listeye eklenerek, serbest-çalışmanın müzisyenlik mesleğinin kaçınılmaz bir boyutu olduğu dile getirilmiştir. Öte yandan, menajerlik alanındaki iyileşmeler ve gelişmekte olan yenilikçi performans fikirleri, ümit vadeden gelişmeler arasında sayılmıştır. Ayrıca, müzisyenler diğer meslek gruplarıyla pek çok ortak mesleki davranışsal özellikler paylaşsalar da, sabırlı, disiplinli, iş birliğine yatkın ve çalışkan olmak, kariyer başarısı açısından gerekli nitelikler arasında belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Müzisyenlik   müzik-piyasası   mesleki-itibar   mesleki-davranışsal-özellikler  

Sorumlu Yazar

Uğur Zeynep GÜVEN

Kaynakça

 • Adorno, T.W. (1994). Introduction à la sociologie de la musique. Geneve: Contrechamps.
 • Adorno, T.W., & Horkheimer, M. (1991). The culture industry. London: Routledge.
 • Attali, J. (1989). Noise. Manchester: Manchester University Press.
 • Becker, H. (1997). Art worlds. Berkeley: University of California Press.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste. Cambridge: Harvard University Press.
 • Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Cambridge: Stanford University Press.
 • Bernard, H.R. (2006). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative methods. Oxford: Altamira Press.
 • Cahn, W. L. (1992). Authority and motivation in the symphony orchestra: a symphony musician’s point of view. Contemporary Music Review, 7(1), 27—38.
 • Chanan, M. (1994). Musica Practica. The social practice of Western music from Gregorian chant to postmodernism. London: Verso.
 • Dyce, J. A., & O’Conn
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0105

Submission : 21 Kas 2019

Tam Metin (PDF)