Yıl : 2020 Cilt : 0 Sayı : Supplement: 1

Tam Metin (PDF)

Ustalık ve Teknoloji Eklemlenmesi: Beceri, Deneyim, Kesinlik

Open Access

Öz

Bütün üretim biçimi dönüşümlerinde gözlemlendiği gibi, diğerlerine göre daha hızlı ve karmaşık bir şekilde gelen finans kapitalizmi de insanın doğayla ve insanla kurduğu ilişkinin mahiyetinde ciddi değişiklikler getirmiştir. Enformasyon toplumu teknolojiyi yalnızca bir araç olarak işlevselleştirmekle kalmayıp onu hem maddi hem düşünsel anlamda belirleyici bir çerçeve haline getirmektedir. Hayatın her alanı bu dönüşümden etkilenmekte, özellikle doğaları itibarıyla teknolojik anlamda sürekli kendisini yenilemek zorunda olan ve hayati nitelikte işler yapan hekimlik ve pilotluk gibi meslekler, bu dönüşümü izleyebileceğimiz bir yol haritası olarak işlevselleşmektedir. Teknolojik yeniliklerin git gide daha fazla otomasyona dayanması ve ayrıntılı tanılamayı mümkün kılması, eğitim-pratik-deneyimden kaynaklanan bir edinim olan ustalığın, aşamalı bir şekilde alan kaybetmesine neden olmaktadır. Teknolojikleşmenin sonuçlarını doğrudan hisseden pilotluk ve hekimlikte mesleğin toplumsal anlamının, ustalık, beceri gibi mesleğe içkin değerlerin ve mesleğin doğasının teknoloji-merkezli bir yaklaşımda ne şekilde dönüştüğünü çözümleyebilmek için 2015 - 2017 yılları arasında, 25 hekim ve 27 pilotla yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak bir saha çalışması gerçekleştirdik. Makalemiz, bu araştırmanın bulgularından yola çıkarak, mesleklerin teknoloji karşısındaki konumunu ve mesleğin icrası ile ustalık edimlerinin anlamındaki dönüşüm üzerinden daha geniş çaplı toplumsal dönüşümleri anlamamıza yardımcı olacak bir kavramsallaştırma ve savlama yapmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler

Tıp   havacılık   ustalık   mesleki-bilgi/beceri   teknoloji  

Sorumlu Yazar

Ali ERGUR

Yazarlar

Ali ERGUR

Kaynakça

 • Adorno, T. (2005). Minima Moralia, reflections on a damaged life. Londra, New York: Verso.
 • Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. Automatica, 19(6), 775–779.
 • Bauman, Z. (2010). L’amour liquide, de la fragilité des liens entre les hommes. Paris: Librairie Arthème Fayard / Pluriel. Bourdieu, P. (1987). Choses dites. Paris: Les Éditions de Minuit.
 • Bozkurt, V. (2000). Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği, Bursa: Alesta.
 • Cavestro, W. (1990). Beyond the deskilling controversy. Computer-Integrated Manufacturing Systems, 3(1), 38–46.
 • Childe, G. (1983). Tarihte neler oldu. Ankara: Alan Yayıncılık.
 • Doueihi, M. (2008). La grande conversion numérique. Paris: Éditions du Seuil.
 • Duff, E., Miller, L., ve Bruce, J. (2016). Online virtual simulation and diagnostic reasoning: A scoping review. Clinical Simulation in Nursing, 12, 377–384.
 • Ehrenberg, A. (1991). Le culte de la performance. Paris: Hachette Littératures.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0103

Submission : 20 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

The Mastery-Technology Articulation: Ability, Experience, Certainty

Open Access

Öz

Finance capitalism, which comes to existence more rapidly and in a more complex way than other modes of production, has brought about significant changes in the nature of the relationship between human beings and nature. Our information society not only functionalizes technology as an instrument, but also renders it a determinant framework in both material and intellectual terms. Professions such as medicine and aviation, which deal with vital issues and are obliged to adapt themselves to technological innovations by their very nature, function as a road map enabling us to track this transformation. We conducted a field study between 2015 and 2017 and we interviewed 25 physicians and 27 pilots using a semi-structured interview technique. We conducted this field study to comprehend how this technology-centered approach transforms pilotage and medicine, two professions that are directly influenced by the results of technological invasion, in terms of their social meaning and professional values such as mastery and skill inherent to them. Based on the findings of this research, our article aims to develop a conceptualization that has the potential to help us better understand social transformations starting from the position of professions vis-à-vis technology and the transformation that they underwent in terms of their performance and mastery practice.

Anahtar Kelimeler

Medicine   aviation   mastery   professional-knowledge/skill   technology  

Sorumlu Yazar

Ali ERGUR

Yazarlar

Ali ERGUR

Kaynakça

 • Adorno, T. (2005). Minima Moralia, reflections on a damaged life. Londra, New York: Verso.
 • Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. Automatica, 19(6), 775–779.
 • Bauman, Z. (2010). L’amour liquide, de la fragilité des liens entre les hommes. Paris: Librairie Arthème Fayard / Pluriel. Bourdieu, P. (1987). Choses dites. Paris: Les Éditions de Minuit.
 • Bozkurt, V. (2000). Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği, Bursa: Alesta.
 • Cavestro, W. (1990). Beyond the deskilling controversy. Computer-Integrated Manufacturing Systems, 3(1), 38–46.
 • Childe, G. (1983). Tarihte neler oldu. Ankara: Alan Yayıncılık.
 • Doueihi, M. (2008). La grande conversion numérique. Paris: Éditions du Seuil.
 • Duff, E., Miller, L., ve Bruce, J. (2016). Online virtual simulation and diagnostic reasoning: A scoping review. Clinical Simulation in Nursing, 12, 377–384.
 • Ehrenberg, A. (1991). Le culte de la performance. Paris: Hachette Littératures.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0103

Submission : 20 Ara 2019

Tam Metin (PDF)