Yıl : 2020 Cilt : 0 Sayı : Supplement: 1

Tam Metin (PDF)

Meslek Olarak Akademisyenlik Tercihinde Kültürel Sermayenin Yeri

Open Access

Öz

Akademi oyunu içinde yer alan bir akademisyen sahip olduğu sosyal kökeninden, eğitiminden, kültürel ve sosyal sermayelerinden akademik hayata uyum göstermesi noktasında etkilenmektedir. Bir diğer deyişle, aktörün oyun sürecinde oyunu daha iyi oynamasına ve karşılaştığı engelleri minimize etmesine yardımcı olacak stratejiler geliştirme pratiklerindeki farklılıklar kültürel sermaye farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Kültürel sermayenin aktör üzerindeki etkisi oyuna dâhil olma sürecini de etkilemektedir. Bu çalışmada, akademisyenlerin akademi oyununa dâhil olmadan önce sahip oldukları kültürel sermaye seviyelerinin (kök kültürel sermaye) meslek seçimlerine etkileri analiz edilecektir. Mesleki tercihlerin belirlenmesinde aileden tevarüs eden kültürel sermaye önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, farklı akademik kuşaklardan ve kök kültürel sermaye seviyelerinden otuz beş akademisyen ile yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen veriler ışığında meslek olarak akademisyenliği neden ve hangi koşullarda tercih ettikleri ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden çoklu yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kök kültürel sermaye seviyesinin akademik aktörün tercihlerini iki düzeyde belirlemekte olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada akademik aktörün mesleğe yönelmesine ilişkin tercihlerinin arka planında var olan motivasyon “hayatı idame ettirmek” ve “hayattan keyif almak” olarak kategorize edilmektedir. Hayatı idame ettirme temel maksadı ile tercihi belirlemenin daha klasik ve daha az riskli olduğunu söyleyebiliriz. Buna mukabil hayattan keyif almak şeklinde kategorize edilen tercihin temel belirleyeninin merak, sevgi, ilgi olduğu noktada tercihlerin sonucunun çeşitli riskler taşıyabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Akademisyen   akademi-oyunu   kök-kültürel-sermaye   meslek-tercihi  

Sorumlu Yazar

Ayşe Mahinur TEZCAN

Kaynakça

 • Aydemir, M.A. (2011). Sosyal sermaye. Konya: Çizgi.
 • Bourdieu, P. (1988). Homo academicus (P. Collier, Tr.). Cambridge: Polity Press.
 • Bourdieu, P. (1995). Pratik nedenler (H. Tufan, Çev.). İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2014). Varisler (L. Ünsaldı ve A. Sümer, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni yargısının toplumsal eleştirisi (D. Fırat ve G. Berkkurt, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2016a). Akademik aklın eleştirisi: Pascalca düşünme çabaları (P. B. Yalım, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Bourdieu, P. (2016b). Sosyoloji meseleleri (F. Öztürk, B. Uçar, M. Gültekin ve A. Sümer, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. ve Passeron, J. C. (2015). Yeniden üretim: Eğitim sistemine ilişkin bir teorinin ilkeleri (A. Sümer, L. Ünsaldı ve Ö. Akkaya, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. ve Wacquant, Loïc J. D. (2003). Düşünümsel bir antropoloji için ceva
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0097

Submission : 2 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

The Role of Cultural Capital on Profession Choices of Academicians

Open Access

Öz

The social origin, academic background, social and cultural capital of an academician in an academic game, affect his/her adaptation strategies, which are necessary within academia. That is to say, the differences in the practice of developing strategies to help better play the game and minimize the obstacles it faces are due to distinctions of cultural capital. The impact of cultural capital on the actor also affects the process of an actor’s inclusion in the game. In this study, the effects of the cultural capital levels (root cultural capital) that academicians have before they are included in the academy game will be analyzed. Cultural capital inherited from the family gains importance in determining professional preferences. In this study, in light of the data obtained from in-depth interviews conducted with thirty-five academicians from different academic generations and root cultural capital levels, we tried to reveal why, and under what conditions, they prefer academics as a profession. In this study, multiple methods, and one of the qualitative research methods, were used. As a result of the research, it is seen that the root cultural capital level determines the choices of the academic actor at two levels. At this point, the motivation behind the choices of the academic actor towards the profession is categorized as “earning his/her keep” and “enjoy life”.

Anahtar Kelimeler

Academician   the-game-of-academia   root-cultural-capital   occupational-choice  

Sorumlu Yazar

Ayşe Mahinur TEZCAN

Kaynakça

 • Aydemir, M.A. (2011). Sosyal sermaye. Konya: Çizgi.
 • Bourdieu, P. (1988). Homo academicus (P. Collier, Tr.). Cambridge: Polity Press.
 • Bourdieu, P. (1995). Pratik nedenler (H. Tufan, Çev.). İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2014). Varisler (L. Ünsaldı ve A. Sümer, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni yargısının toplumsal eleştirisi (D. Fırat ve G. Berkkurt, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (2016a). Akademik aklın eleştirisi: Pascalca düşünme çabaları (P. B. Yalım, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Bourdieu, P. (2016b). Sosyoloji meseleleri (F. Öztürk, B. Uçar, M. Gültekin ve A. Sümer, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. ve Passeron, J. C. (2015). Yeniden üretim: Eğitim sistemine ilişkin bir teorinin ilkeleri (A. Sümer, L. Ünsaldı ve Ö. Akkaya, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. ve Wacquant, Loïc J. D. (2003). Düşünümsel bir antropoloji için ceva
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0097

Submission : 2 Ara 2019

Tam Metin (PDF)