Yıl : 2020 Cilt : 61 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Faiz Meselesi Tarihte Örnek Uygulamalar

Open Access

Öz

Murat Ustaoğlu ve Ahmet İncekara tarafından derlenen ve Mayıs 2019’da piyasaya çıkan “Faiz Meselesi Tarihte Örnek Uygulamalar” isimli kitap çeşitli medeniyetlerdeki faizli borç ilişkilerini tarihteki örnek uygulamaları ile birlikte detaylı şekilde incelemektedir. Yirmi bir akademisyen yazar tarafından hazırlanmış 16 makaleden oluşan kitap, tarih boyunca hüküm süren pek çok medeniyette faizli borç ilişkilerinin ortaya çıkış sebeplerini, düzenleniş şekillerini ve toplumda yarattığı sonuçları açıklayarak konuyu tarihi perspektiften toplumsal hayatın dinamikleri içerisinde ortaya koymaktadır. Kitapta öncelikle Mezopotamya, Yunan, Roma ve Hint medeniyetlerindeki faizli borç ilişkileri açıklanmış, ardından sırasıyla Yahudilik ve Hristiyanlıkta faizle ilgili hükümler, tartışmalar ve zaman içinde uygulamada görülen gelişmeler anlatılmıştır. Son olarak İslam dininde faizin tanımı, faiz yasağı ve bu yasağa uygun olarak geliştirilen finansal yöntemlerden bahsedilmiş, İslam dininin faiz yasağını günümüze getiren tek din olduğu vurgulanmıştır. Kitap objektif bakış açısıyla hazırlanmıştır. Konu, üslûp ve biçim açısından bölümler arasında bütünlük ve uyum sağlanmıştır. Kitap kendi alanında yapılmış detaylı bir çalışmadır; faiz meselesini, tarih boyunca uygulanış biçimini ve konuyla ilgili dini, ahlaki, felsefi ve ekonomik tartışmaları ayrıntılı şekilde ortaya koyması açısından literatüre katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Faiz-Meselesi   Faizli-Borç-İlişkileri  

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0061

Submission : 2 Ağu 2019

Tam Metin (PDF)

The Question of Interest –Sample Practices in History

Open Access

Öz

The book titled “The Question of Interest –Sample Practices in History” (under the original title of “Faiz Meselesi- Tarihte Örnek Uygulamalar”) was compiled by Murat Ustaoğlu and Ahmet Incekara and published in May 2019. It gives a detailed description of interest-bearing debt relations and the historical practices related thereto. The book, which consists of 16 articles prepared by 21 academicians, presents the reasons for the emergence of interest-bearing debt relations, the ways in which they were arranged and the consequences they created in society in many civilizations throughout history. The book also deals with the approaches of religions with respect to interest. The book first describes interest bearing debt relations in Mesopotamian, Greek, Roman and Indian civilizations, and then in Judaism and Christianity, with provisions and practices related to interest being outlined in detail. Next the authors cover the definition of interest in Islam, interest prohibition, and financial methods developed in accordance with this prohibition. The book presents an objective point of view and it has an integrity and harmony between its chapters in terms of subject, style and form. The book is a detailed study in its field and contributes to the literature in relation to the issue of interest.

Anahtar Kelimeler

Interest-Issue   Interest-Debt-Relations  

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0061

Submission : 2 Ağu 2019

Tam Metin (PDF)