Yıl : 2019 Cilt : 60 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü (Temalı Sayı)

Open Access

Öz

Türkiye’de göç ve yoksulluk özellikle 1990’lı yıllar sonrasında birbiriyle kesişen kavramlar haline gelmiştir. Kentlerde yaşayan ve yaşamını sosyal yardımlara bağlı olarak sürdüren kesimlerin büyük çoğunluğu bu dönem sonrasında göç eden kişilerden oluşmaktadır. Bu süreçte iç göç beraberinde istihdam baskılarını arttırırken, yoksul sayısındaki artış da buna eşlik etmiştir. Bu çalışmada da Türkiye’de özellikle tarım sektörünü terk eden bireylerin, sanayi ve hizmetler sektörlerinin yoğun olduğu bölgelere göç etmeleriyle birlikte yoksulluğun nasıl değiştiği incelenmektedir. Yoksulluğu etkileyen diğer faktörler yanında, özellikle iç göçün 2008-2014 dönemindeki olası etkilerini ortaya koymak adına oluşturulan model, panel veri analizi ile tahmin edilmiştir. Yapılan tahminin ardından, tarımın istihdam ve üretim bakımından göreli olarak öne çıktığı bölgelerden kaynaklı göçün ülkedeki toplam yoksul sayısını azalttığı söylenebilir. Bu da iş bulma amacıyla tarım sektörünü terk edip sanayi ve hizmetlere yönelimin gelir artışıyla sonuçlandığını ve yoksulluğun azaltılması bakımından olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca istihdam kapasitesi bakımından başta gelen bölgelerden olan TR1-İstanbul’a yönelik yaşanan göçün ülkedeki toplam yoksul sayısını etkileme derecesi, diğer bölgelerden ayrışmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Yoksulluk   göç   bölgesel-göç   panel-veri-analizi  

Sorumlu Yazar

Mehmet ZANBAK

Kaynakça

 • Ahluwalia, M.S., Carter, N.G., & Chenery, H.B. (1979). Growth and poverty in developing countries. Journal of Development Economics, 6, 299–341.
 • Akder, H. ve Güvenç, M. (2000). Türkiye’de bölgesel eşitsizlikler ve kırsal yoksulluk. H. Akder (Ed.), Devlet reformu. Yoksulluk içinde (s. 15–36). İstanbul: TESEV Yayınları.
 • Alıcı, S. (1998). Türkiye’de yoksulluğun sosyo-ekonomik analizi. DİE Rapor, Ankara.
 • Alkire, S., & Foster J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7–8), 476–487.
 • Aşkın, E.Ö., Yayar, R. ve Oktay, Z. (2013). Kırsal göçün ekonometrik analizi: Yeşilyurt ilçesi örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 231–252.
 • Avrupa Birliği Bakanlığı. (2014, 4 Temmuz). Türkiye-AB vize muafiyeti süreci ve geri kabul anlaşması hakkında temel sorular ve yanıtları. Erişim adresi: https://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiye_ab_vize_muafiyeti_sureci_ ve_geri_kabul_an
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0049

Submission : 29 May 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

The Effect of Internal Migration on Regional Poverty in Turkey: The Determining Role of the Agricultural Sector (Themed Issue)

Open Access

Öz

In Turkey, migration and poverty became two intersecting concepts -particularly after the 1990s. A great majority of those groups who live in cities on welfare benefits consist of people who migrated after this period. In this process, while internal migration increased employment pressures, it was also accompanied by a growth in the number of the poor people. This study explores how poverty changed in Turkey especially when people who left the agricultural sector migrated to areas where industry and service sectors were concentrated. The model created to reveal the potential effects of internal migration particularly in the period between 2008 and 2014 in addition to other factors affecting poverty was estimated using the panel data analysis. After the estimation, it was determined that migration originating from areas where agriculture relatively came to the forefront in terms of employment and production reduced the total number of the poor in the country. This finding indicates that leaving the agricultural sector to find a job and turning to industry and service sectors resulted in an income increase and had positive effects in terms of reducing the poverty. It was also found that migration to TR-1 Istanbul (which is among those areas taking the lead in terms of employment capacity), significantly differs from that of other areas in terms of influencing the total number of the poor in the country.

Anahtar Kelimeler

Poverty   migration   regional-migration   panel-data-analysis  

Sorumlu Yazar

Mehmet ZANBAK

Kaynakça

 • Ahluwalia, M.S., Carter, N.G., & Chenery, H.B. (1979). Growth and poverty in developing countries. Journal of Development Economics, 6, 299–341.
 • Akder, H. ve Güvenç, M. (2000). Türkiye’de bölgesel eşitsizlikler ve kırsal yoksulluk. H. Akder (Ed.), Devlet reformu. Yoksulluk içinde (s. 15–36). İstanbul: TESEV Yayınları.
 • Alıcı, S. (1998). Türkiye’de yoksulluğun sosyo-ekonomik analizi. DİE Rapor, Ankara.
 • Alkire, S., & Foster J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7–8), 476–487.
 • Aşkın, E.Ö., Yayar, R. ve Oktay, Z. (2013). Kırsal göçün ekonometrik analizi: Yeşilyurt ilçesi örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 231–252.
 • Avrupa Birliği Bakanlığı. (2014, 4 Temmuz). Türkiye-AB vize muafiyeti süreci ve geri kabul anlaşması hakkında temel sorular ve yanıtları. Erişim adresi: https://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiye_ab_vize_muafiyeti_sureci_ ve_geri_kabul_an
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0049

Submission : 29 May 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)