Yıl : 2020 Cilt : 61 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Toplumsal Bir Sorun Olarak Obezite: Sosyal Bağlantı Modeli ve Şirket Çerçeveleri

Open Access

Öz

Şirket sorumluluğunu ekonomik, sosyal ve çevresel sorumlulukların ötesinde daha geniş bir sorumluluk alanı olarak tanımlayan ve kurumsal vatandaşlık ekseninde tartışmaya açan bir boyut olarak sosyal bağlantı modeline göre, bir sorun söz konusu olduğunda ilgili ürün, uygulama veya faaliyetle ilgili tüm aktörler sorumluluk üstlenmelidir. Yapılan çalışmanın amacı, obezite sorunuyla ilişkilendirilen fast food, atıştırmalık ve sodalı içecekler üreten şirketlerin obezite sorununa ilişkin çerçevelerini ve sosyal bağlantı modeline göre sorumluluklarını nasıl tanımladıklarını ortaya koymaktır. Şirketlerin obezite sorununa yaklaşımlarında başvurdukları çerçeveleri tespit edebilmek için hem kamuoyunca, hem kanun koyucu nezdinde, hem de akademik yazında obezite ile ilişkilendirilen sekiz şirketin KSS/Sürdürlebilirlik raporlarında ve web sitelerinde paylaştıkları bilgilere MaxQDA 12 kullanılarak karma yöntem çerçeveleme çözümlemesi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen içerik çözümlemesinin bulgularına göre şirketler obezite sorununda ürünleri yerine iletişim yönetimi üzerinden sorumluluk üstlenmekte, sorumluluğu bireysel çerçevelemekte ve çözümü ağırlıklı olarak tüketicilerin akılcı ve eğitimli beslenme ve yaşam tercihleri olarak çerçevelemektedir. Şirketler obezite sorununda ihtiyari olarak sorumluluk üstlenmektedir, ancak üstlendikleri sorumluluklar sorunun tanımıyla şekillenmektedir. Sorunun kaynağında ürünlerinin içeriklerini, yerleştirdikleri yeme içme kültürünü ve reklamın etkisini kabul etmedikleri için, yüklendikleri sorumluluklar da tüketicileri sağlıklı beslenme konusunda eğitmek ya da aktif yaşama teşvik etmekle sınırlı kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Sosyal-Bağlantı-Modeli   Çerçeveleme   Obezite   Kurumsal-Sosyal-Sorumlulu  

Sorumlu Yazar

Sibel HOŞTUT

Kaynakça

 • Adams, R. J. (2005). Fast food, obesity, and tort reform: An examination of industry responsibility for public health. Business and Society Review, 110(3), 297–320. https://doi.org/10.1111/j.0045-3609.2005.00017.x
 • Aktif Yaşam Derneği. (2019a). Aktif yaşam derneği hakkında. Erişim adresi: https://aktifyasam.org.tr/hakkinda/
 • Aktif Yaşam Derneği. (2019b). Eti sarı bisiklet projesi. Erişim adresi: https://aktifyasam.org.tr/proje/eti-saribisiklet/
 • Anadolu Grubu. (2019). Grup şirketleri. Erişim adresi: https://www.anadolugrubu.com.tr/grupsirketi/39/mcdonalds
 • Burger King. (2019). Hakkında. Erişim adresi: https://www.burgerking.com.tr/hakkimizda/burger-king-hakkinda
 • Cantürk, S. (2018). Abur cubura reklam yasağı. Erişim adresi: https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/03/30/aburcubura-reklam-yasagi Coca-Cola Türkiye. (2019a). Fiziksel aktivite ve sağlık alanında yaptığımız yatırımlar. Erişim adresi: https://www. coca-colaturkiye.com/surdurulebilir
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0044

Submission : 3 May 2019

Early Viewed : 20 Kas 2019

Tam Metin (PDF)

Obesity as a Social Problem: Social Connection Model and Company Frames

Open Access

Öz

The social connection model defines the responsibility of a corporation beyond the economic, social and environmental responsibilities as a broader area of responsibility and as a dimension that leads to discussions of corporate citizenship. According to this model, in case of a problem, all actors involved in the relevant product, application or activity should take responsibility. The aim of this study, is to determine how companies that produce fast food, snacks and soda drinks define their frames and responsibilities in regard to the problem of obesity in accordance with the social connection model. To identify the corporate frames on the issue of obesity, information provided in the corporate social responsibility/sustainability reports and corporate websites is analyzed. Qualitative content analysis is applied to the reports and website texts of eight corporations selected among the leading producers of snacks, fast food, and beverages. Texts and coded using MaxQDA 12. We concluded that corporations take responsibility predominantly in their communication activities rather than in their products. They frame the responsibility on the issue of obesity as an individual responsibility. The solution to the problem of obesity is framed as “the rational and educated nutrition and life choices of consumers”. Corporations’ definition of responsibility and solution is shaped by their definition of the problem. Corporations do not define obesity as a social problem. Thus they deny that the ingredients of their products and the snacking culture that they promote have any part to play in the increase in cases of obesity. Consequently, they focus on reforms in advertisement and endorsement of an active lifestyle as the ultimate solution.

Anahtar Kelimeler

Social-Connection-Model   Framing   Obesity   Corporate-Social-Responsibility  

Sorumlu Yazar

Sibel HOŞTUT

Kaynakça

 • Adams, R. J. (2005). Fast food, obesity, and tort reform: An examination of industry responsibility for public health. Business and Society Review, 110(3), 297–320. https://doi.org/10.1111/j.0045-3609.2005.00017.x
 • Aktif Yaşam Derneği. (2019a). Aktif yaşam derneği hakkında. Erişim adresi: https://aktifyasam.org.tr/hakkinda/
 • Aktif Yaşam Derneği. (2019b). Eti sarı bisiklet projesi. Erişim adresi: https://aktifyasam.org.tr/proje/eti-saribisiklet/
 • Anadolu Grubu. (2019). Grup şirketleri. Erişim adresi: https://www.anadolugrubu.com.tr/grupsirketi/39/mcdonalds
 • Burger King. (2019). Hakkında. Erişim adresi: https://www.burgerking.com.tr/hakkimizda/burger-king-hakkinda
 • Cantürk, S. (2018). Abur cubura reklam yasağı. Erişim adresi: https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/03/30/aburcubura-reklam-yasagi Coca-Cola Türkiye. (2019a). Fiziksel aktivite ve sağlık alanında yaptığımız yatırımlar. Erişim adresi: https://www. coca-colaturkiye.com/surdurulebilir
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0044

Submission : 3 May 2019

Early Viewed : 20 Kas 2019

Tam Metin (PDF)