Yıl : 2020 Cilt : 61 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Toplumsal Deneyim Olarak Katılımcı Bütçeleme: Türkiye Uygulamasına Yönelik Teorik Temelli Bir Sorgulama

Open Access

Öz

Katılımcı demokrasinin mali bağlamını oluşturan katılımcı bütçeleme, 20. yüzyılın son çeyreğinde dünyada, 21. yüzyıl itibariyle de Türkiye’de kamu mali yönetimi olgusunun temel süreçlerinden biri haline gelmiştir. Ancak sürecin yeniliği nedeniyle gerek idari ve yasal yapının gerekse toplumsal yapının, bütçe sürecine doğrudan katılım kültürünü genel geçer biri yapı olarak kabul ettiği söylenemez. Bu durum, toplumsal bağlamda katılımcı bütçenin henüz Almanca kullanımı ile Erfahrung karşılığı deneyim niteliği kazanmamasından kaynaklanmaktadır. Katılımcı bütçelemenin mali yapı bağlamında deneyim niteliğini kazanması ise tedrici bir süreç olmakla birlikte, bu sürecin oluşumuna ve gelişimine katkı sağlayacak gerekli idari ve yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında da Türkiye’deki katılımcı bütçe sürecine ilişkin idari ve yasal bağlam ile bu bağlam dahilindeki uygulamaların, sürece Erfahrung karşılığı toplumsal anlamda deneyim niteliği kazandırabilecek yapıda olup olmadığı sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda katılımcı bütçe sürecine ilişkin hali hazırdaki yasal bağlam ve bilimsel çalışmalar dahilindeki uygulamalar incelenerek, katılımcı bütçe sürecindeki aksaklıkların Erfahrung karşılığı toplumsal deneyim bağlamında da ele alınarak literatüre farklı bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Deneyim   Kamu-Mali-Yönetimi   Katılımcı-Bütçe   Kent-Konseyi   Stratejik-Planlama  

Sorumlu Yazar

Esra DOĞAN

Yazarlar

Esra DOĞAN

Kaynakça

 • Ağır, O. ve Belli, A. (2017). Kent konseylerinde halk katılımı ve gönüllülük: Adana kent konseyi örneği. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 320–332.
 • Batal, S., Dur, İ. İ. ve Topçu, V. (2015). Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu bağlamında kent konseylerinin işlevselliği ve ölçek sorunu: İstanbul Büyükşehir Beledyesi örneği. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Degisi, 11(2), 137–156.
 • Bektaş, S. (2018). Katılımcı kent konseyi modeli. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 58–74.
 • Benjamin, W. (2016). Pasajlar (A.Cemal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Dias, N. (2014). Hope for democracy: 25 years of participatory budgeting worldwide. Portugal: In Loco Association.
 • Doğan, E. (2017). Yaşam ve ölümün ekonomi politiği. A. Çüçen (Ed.), Yaşam ve ölüm felsefesi kitabı içinde (s. 673–686). Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Doğan, E. (2019). Toplumsal katılımı belirleyen faktörler: Türkiye’de katılımcı bütçenin u
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0043

Submission : 22 Nis 2019

Early Viewed : 22 Kas 2019

Tam Metin (PDF)

Participatory Budgeting As a Social Experience: A Theoritical Query For Turkey Application

Open Access

Öz

Participatory budgeting has become one of the basic processes of public financial management in the world within the last quarter of the 20th century and in Turkey as of the 21st century. However, due to being at the beginning of the process, it cannot be said that the administrative, legal structure and the social structure consider the culture of direct participation to be a universal structure within the budget process. This results from the fact that, in social terms, a participatory budget has not yet acquired an experiential quality, which corresponds to Erfahrung in German. The acquisition of an experiential quality by participatory budgeting in the sense of a financial structure is a progressive process, and it is thought that the necessary administrative and legal regulations contributing to the formation and improvement of this process must be carried out as soon as possible. This study aims to investigate whether the administrative and legal context, and the implementations included in this context related to the participatory budget process in Turkey, can help the process to acquire an experiential quality, which corresponds to Erfahrung, in the social sense. Accordingly, we aim to examine the available implementations included in the legal and scientific studies related to the participatory budget process and to provide the literature with a different perspective by approaching the malfunctions in the participatory budget process within the context of social experience, which corresponds to Erfahrung.

Anahtar Kelimeler

City-Council   Experience   Participatory-Budgeting   Public-Financial-Administration   Strategic-Planning.  

Sorumlu Yazar

Esra DOĞAN

Yazarlar

Esra DOĞAN

Kaynakça

 • Ağır, O. ve Belli, A. (2017). Kent konseylerinde halk katılımı ve gönüllülük: Adana kent konseyi örneği. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 320–332.
 • Batal, S., Dur, İ. İ. ve Topçu, V. (2015). Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu bağlamında kent konseylerinin işlevselliği ve ölçek sorunu: İstanbul Büyükşehir Beledyesi örneği. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Degisi, 11(2), 137–156.
 • Bektaş, S. (2018). Katılımcı kent konseyi modeli. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 58–74.
 • Benjamin, W. (2016). Pasajlar (A.Cemal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Dias, N. (2014). Hope for democracy: 25 years of participatory budgeting worldwide. Portugal: In Loco Association.
 • Doğan, E. (2017). Yaşam ve ölümün ekonomi politiği. A. Çüçen (Ed.), Yaşam ve ölüm felsefesi kitabı içinde (s. 673–686). Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Doğan, E. (2019). Toplumsal katılımı belirleyen faktörler: Türkiye’de katılımcı bütçenin u
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0043

Submission : 22 Nis 2019

Early Viewed : 22 Kas 2019

Tam Metin (PDF)