Yıl : 2019 Cilt : 60 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

2.000 Aile Araştırması: Bazı Sonuçlar ve Gelecek Araştırmalar için Potansiyeli (Temalı Sayı)

Open Access

Öz

Son yıllarda, göç alanında kaydedilen gelişmelere rağmen, Avrupa’ya olan göçün analizine ilişkin yeterince aydınlatılmamış çalışma alanları mevcuttur. Göçün menşe ülkede kalanlara kıyasla, göçmenler, çocukları ve torunları üzerindeki etkileri hakkındaki bilgimiz oldukça sınırlıdır. Benzer şekilde, kuşaklar arası aktarımın nasıl geliştiğini ve şekillendiğini anlamaya yönelik akademik çalışmalar, varış ülkesinde yaşayan iki kuşağın karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu sınırlamalar, menşe ülkelerindeki göçmen olmayanlarla ve geri dönen göçmenlerle karşılaştırmayı içeren ve çoklu kuşaklar arası aktarım süreçlerini izleyen çalışmaların azlığından kaynaklanmaktadır. Bu çalışma, ilgili alandaki teorik ve metodolojik tartışmalarla birlikte 2.000 Aile Araştırması’nın, tasarımını ve veri setini tanıtan bir özet niteliğindedir. Bu çalışma, Türkiye’de ve en az sekiz farklı Avrupa ülkesinde yaşayan üç kuşağı kapsayan, yaklaşık 50.000 göçmen ve göçmen olmayan Türk aile üyesinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Köklerden farklılaşma teorik bakış açısını benimseyen bu çalışma ile, araştırmaya dair belirleyici bulgular sunulmaktadır. Bu anket çalışması, katılımcıların bireysel özelliklerinin, değerlerinin, kaynaklarının ve tutumlarının yanı sıra üç kuşak boyunca aile geçmişleri ve göç deneyimleri hakkında zengin bilgiler sağlamıştır. Ayrıca, 2.000 Aile Çalışması’nın gelecekteki göç araştırmaları için potansiyeli yansıtılmaktadır. Araştırmacılar, 2.000 Aile verilerini, GESIS veri bankasından (GESIS data archive) indirip analiz edebilirler.

Anahtar Kelimeler

2.000-Aile   uluslararası-göç   Türkiye’den-göç   köklerden-farklılaşma   kuşaklar-arası-aktarım  

Sorumlu Yazar

Ayşe GÜVELİ

Yazarlar

Ayşe GÜVELİ

Kaynakça

 • Abadan-Unat, Nermin, Rusen Keles, Rinus Penninx, Herman Van Renselaar, Leo van Velzen, & Leyla Yenisey. (1975). Migration and development: A study of the effects of international labour migration on Bogazlayan destrict. Ankara: Ajans – Turk Press.
 • Akgunduz, Ahmet. (2008). Labour migration from Turkey to Western Europe, 1960–1974: A multidisciplinary analysis. Aldershot: Ashgate.
 • Alba, R., Logan, J. Lutz, A., & Stults. B. (2002). Only English by the third generation? Loss and preservation of the mother tongue among the grandchildren of contemporary immigrants. Demography, 39(3), 467–484.
 • Alba, R., & Nee. V. (1997). Rethinking assimilation theory for a new era of immigration. International Migration Review, 31(4), 826–874.
 • Amelina, A., & Faist. T. (2012). De-naturalizing the national in research methodologies: Key concepts of transnational studies in migration. Ethnic and Racial Studies, 35(10), 1707–1724.
 • Baykara-Krumme, H. (2015). Th
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0041

Submission : 19 Nis 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

2000 Families Research: Some Findings and Potential for Future Research (Themed Issue)

Open Access

Öz

We have only a limited understanding of the consequences of migration for migrants and their descendants, relative to staying behind; and our insights of intergenerational transmission is limited to two generations of those living in the destination countries. These limitations stem from a scarcity of studies and data that include comparisons with those left behind and return migrants – in origin countries and which trace processes of intergenerational transmission over multiple generations in the migration context. This paper outlines the theoretical and methodological discussions in the field and data of the 2000 Families study. It introduces the unique design of the 2000 Families study, and its datasets, and discusses the research potential for future research. This study provides some core findings from the study, framed within a theoretical perspective of “dissimilation from origins”, and reflects on its potential for future migration research in all fields of the social sciences. The rich datasets are stored in the GESIS data archive and are open for researchers to explore and answer hitherto unanswerable research questions on multigenerational transmission, international migration, Turkish migration, (transnational) family relations, friendship, socioeconomic, cultural, political, religious behaviour, attitudes, values and relations.

Anahtar Kelimeler

2000-Families   migration   Turkish-migration   dissimilation-from-origins   intergenerational-transmission  

Sorumlu Yazar

Ayşe GÜVELİ

Yazarlar

Ayşe GÜVELİ

Kaynakça

 • Abadan-Unat, Nermin, Rusen Keles, Rinus Penninx, Herman Van Renselaar, Leo van Velzen, & Leyla Yenisey. (1975). Migration and development: A study of the effects of international labour migration on Bogazlayan destrict. Ankara: Ajans – Turk Press.
 • Akgunduz, Ahmet. (2008). Labour migration from Turkey to Western Europe, 1960–1974: A multidisciplinary analysis. Aldershot: Ashgate.
 • Alba, R., Logan, J. Lutz, A., & Stults. B. (2002). Only English by the third generation? Loss and preservation of the mother tongue among the grandchildren of contemporary immigrants. Demography, 39(3), 467–484.
 • Alba, R., & Nee. V. (1997). Rethinking assimilation theory for a new era of immigration. International Migration Review, 31(4), 826–874.
 • Amelina, A., & Faist. T. (2012). De-naturalizing the national in research methodologies: Key concepts of transnational studies in migration. Ethnic and Racial Studies, 35(10), 1707–1724.
 • Baykara-Krumme, H. (2015). Th
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0041

Submission : 19 Nis 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)