Yıl : 2020 Cilt : 61 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Gender-based Economic Inequalities: A Review of Selected Concepts

Open Access

Öz

Economic inequality is a global phenomenon with all-encompassing implications. While inequality affects both men and women, due to the socially ascribed gender roles and expectations women are more prone to experience disparities. Based on a narrative review, the aim of this article is to provide a primer on four selected theories related to genderbased economic inequalities. The first section provides a brief overview of a) sexual division of labor b) the nimble fingers theory c) glass wall and glass ceiling effects and d) female-headed households and the feminization of poverty. The final section demonstrates the implications of these paradoxical economic phenomena in the Turkish context. The article explains how women from diverse socio-economic backgrounds are prone to labor market inequalities because of the intricate nature of structural biases. A plethora of literature is available on the Turkish context, highlighting the nuances of economic participation. The present article complements the existing body of literature, however, it adds a new dimension by offering the theoretical underpinnings behind the economic inequalities endured by Turkish women. Future research could explore the empirical evidence on the dynamics of economic disparity while considering the theoretical concepts discussed in this article.

Anahtar Kelimeler

Economic-Sociology   Inequalities   Turkey   Women’s-Studies  

Sorumlu Yazar

Masreka KHAN

Yazarlar

Masreka KHAN

Kaynakça

  • Arulampalam, W., Booth, A. L., & Bryan, M. L. (2007). Is there a glass ceiling over Europe? Exploring the gender pay gap across the wage distribution. ILR Review, 60(2), 163–186. https://doi.org/10.1177/001979390706000201
  • Atik, H., & Khan, M. (2016). Performance assessment of African countries in relation to women’s development. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (47), 1–11. Retrieved from http://dergipark. gov.tr/erciyesiibd/issue/28009/297418
  • Atkinson, A. B. (2014). After Piketty? The British Journal of Sociology, 65(4), 619–638. https://doi.org/10.1111/14684446.12105
  • Baker, J. D. (2016). The purpose, process, and methods of writing a literature review. AORN Journal, 103(3), 265– 269. https://doi.org/10.1016/j.aorn.2016.01.016
  • Bakirci, K. (2010). Gender equality in employment in Turkish legislation with comparisons to EU and international law. J. Workplace Rights, 15(1), 3–25. https://doi.org/10.2190/WR.15.1.b
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0039

Submission : 11 Nis 2019

Early Viewed : 24 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

Cinsiyete Dayalı Ekonomik Eşitsizlikleri: Seçilmiş Kavramların incelenmesi

Open Access

Öz

Ekonomik eşitsizlik, her şeyi kapsayan sonuçların içeren küresel bir olgudur. Eşitsizlik hem erkekleri hem de kadınları etkilerken, toplumsal olarak atfedilen cinsiyet rolleri ve beklentileri nedeniyle kadınlar eşitsizlikleri yaşamaya daha yatkındır. Bir anlatı incelemesine dayaran, bu makalenin amacı toplumsal cinsiyet temelli ekonomik eşitsizliklerle ilgili olarak seçilen dört teori üzerine bir primer sağlamaktır. İlk bölüm a) cinsel işbölümü hakkında kısa bir genel bakışı b) çevik parmak teorisi c) cam duvar ve cam tavan etkileri ve d) evin reisi kadin olan haneleri ve yoksulluğun kadınlaştırılması. Son bölüm, bu paradoksal ekonomik olayların Türkiye bağlamındaki etkilerini göstermektedir. Makale, farklı sosyo-ekonomik geçmişe sahip kadınların yapısal önyargıların karmaşık yapısı nedeniyle nasıl işgücü piyasası eşitsizliğine eğilimli olduğunu açıklamaktadır. Türkiye bağlamında ekonomik katılımın nüanslarını vurgulayan bir literatür bolluğu mevcuttur. Bu makale, mevcut literatürü tamamlar, ancak, Türk kadınlarının katlandığı ekonomik eşitsizliklerin ardındaki kuramsal temeli sunarak yeni bir boyut ekler. Gelecekteki araştırmalar, bu makalede açıklanan teorik kavramları göz önüne alarak, ekonomik eşitsizlik dinamikleri üzerine ampirik kanıtlar keşfedebilir.

Anahtar Kelimeler

Ekonomik-Sosyoloji   Eşitsizlikler   Türkiye   Kadın-Çalışmaları  

Sorumlu Yazar

Masreka KHAN

Yazarlar

Masreka KHAN

Kaynakça

  • Arulampalam, W., Booth, A. L., & Bryan, M. L. (2007). Is there a glass ceiling over Europe? Exploring the gender pay gap across the wage distribution. ILR Review, 60(2), 163–186. https://doi.org/10.1177/001979390706000201
  • Atik, H., & Khan, M. (2016). Performance assessment of African countries in relation to women’s development. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (47), 1–11. Retrieved from http://dergipark. gov.tr/erciyesiibd/issue/28009/297418
  • Atkinson, A. B. (2014). After Piketty? The British Journal of Sociology, 65(4), 619–638. https://doi.org/10.1111/14684446.12105
  • Baker, J. D. (2016). The purpose, process, and methods of writing a literature review. AORN Journal, 103(3), 265– 269. https://doi.org/10.1016/j.aorn.2016.01.016
  • Bakirci, K. (2010). Gender equality in employment in Turkish legislation with comparisons to EU and international law. J. Workplace Rights, 15(1), 3–25. https://doi.org/10.2190/WR.15.1.b
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0039

Submission : 11 Nis 2019

Early Viewed : 24 Ara 2019

Tam Metin (PDF)