Yıl : 2019 Cilt : 60 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Göç Sonucu Yaşanan Erkeklik Krizlerinin Bir Yüzü Olarak Erkekliğin Kaybı (Temalı Sayı)

Open Access

Öz

Sosyal bilimlerde göç ve toplumsal cinsiyet üzerine tartışmalar, giderek gelişen bir tartışma alandır. Göç ve erkeklikler arasındaki ilişkiler, erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler alanının son yıllarda göçmen erkekleri de tartışmaya başlamasıyla son yıllarda gündeme gelmiştir. Ataerkil ilişkilerin hakimi konumunda olsalar da, erkekler ve erkeklikler bu konumlarını sarsıntıya uğratabilecek krizler yaşayabilirler. “Erkeklik krizleri” fikri, erkeklerin cinsiyet kimlikleriyle ilgili yaşadıkları yoğun kaygılara işaret etmek için kullanılmaktadır. Bu konu erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemelerin başlangıcıyla birlikte bu alanda da tartışılmaya başlanmıştır. Alanın kurucu araştırmacıları genel bir erkeklik krizinin yaşandığından söz edilemeyeceğini, ancak belirli, gruplardan erkeklerin erkeklik krizi yaşadığının altını çizmişlerdir. İzleyen süreçte erkeklik krizleri, krize yol açan farklı bağlamlara ve kriz yaşayan farklı gruplara odaklanılarak ele alınmıştır. Erkeklik krizlerine yol açan dinamiklerden biri de göçtür. Göç ve erkeklikler üzerine çeşitli çalışmalarda, son yıllarda göçmen erkeklerin gittikleri farklı kültürlerde yaşadıkları gerilimler, güçsüzleşme, bağlamından kopma, pazarlık yapma gibi farklı yaklaşımlarla ele alınmaya başlanmıştır. Bu makale, sözkonusu çalışmalara odaklanarak, ataerkil erkekliklerin göçle birlikte iktidar, statü ve toplumsal meşruiyet kaybı gibi gerilimler ve kaygılar yaşadıkları durumları erkekliğin kaybı olarak yaşanan erkeklik krizleri olarak değerlendirmeyi önermektedir.

Anahtar Kelimeler

Göç   erkeklikler   toplumsal-cinsiyet-ve-göç   erkeklik-krizleri   eleştirel-erkeklik-incelemeleri  

Sorumlu Yazar

Mehmet BOZOK

Yazarlar

Mehmet BOZOK

Kaynakça

  • Akis, Y. (2012). Uluslararası zorunlu göç literatüründe toplumsal cinsiyet: Başlıca yaklaşımlar ve eleştiriler. İçinde, Ihlamur-Öner, S. G. ve Şirin Öner N. A. (Der.) Küreselleşme çağında göç: Kavramlar, tartışmalar (ss. 379– 398). İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Bartolomei, M. R. (2010). Migrant male domestic workers in comparative perspective: Four case studies from Italy, India, Ivory Coast, and Congo. Men and Masculinities, 13(1), 87–110. https://doi.org/10.1177/1097184X10382882
  • Bozok, M. (2018). Türkiye’de ataerkillik, kapitalizm ve erkeklik ilişkilerinde biçimlenen babalık. fe dergi, 10(2), 31-42. http://cins.ankara.edu.tr/20_4.pdf
  • Bozok, M. (2009). Feminizmin erkekler cephesindeki yankısı: Erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler. Cogito, 58, 269–284.
  • Bozok, M. ve Bozok, N. (2019). The household, the street and the labor market: Masculinities and homosocial solidarity networks of afghan migrant boys in a squatter neighborhood
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0035

Submission : 7 Nis 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

Loss of Masculinity as a Face of Masculinity Crises Experienced as a Result of Migration (Themed Issue)

Open Access

Öz

The debates on migration and gender in social sciences are a growing field. In recent years, the relations between migration and masculinities have come to the fore in these debates when the field of critical studies on men and masculinities had begun to discuss migrant men. Although they are in dominant positions in patriarchal relations, men and masculinities can experience crises that may undermine these positions. The notion of “masculinity crises” is used to point out the intense discontent in the gender identities of men. With the development of critical studies on men and masculinities, masculinity crises have begun to be discussed in this field. The founding researchers of this field emphasized that a general crisis of masculinity could not be mentioned, but rather certain groups of men experiencing certain crises of masculinity. In the following years, masculinity crises began to be investigated by focusing on different contexts that lead to the crisis, and different groups that experience crisis. One of the dynamics that lead to masculinity crises is migration. In various studies on migration and masculinity, the tensions that migrant men experience have begun to be considered in recent years, adopting different approaches such as dislocation, disempowerment and bargaining. Focusing on such researches, this article proposes considering the situations that produce the tensions and anxieties, which patriarchal masculinities experience, such as loss of power, status and social legitimacy as a result of migration, as masculinity crises experienced as a loss of masculinity.

Anahtar Kelimeler

Migration   masculinities   gender-and-migration   masculinity-crises   critical-studies-on-men-and-masculinity  

Sorumlu Yazar

Mehmet BOZOK

Yazarlar

Mehmet BOZOK

Kaynakça

  • Akis, Y. (2012). Uluslararası zorunlu göç literatüründe toplumsal cinsiyet: Başlıca yaklaşımlar ve eleştiriler. İçinde, Ihlamur-Öner, S. G. ve Şirin Öner N. A. (Der.) Küreselleşme çağında göç: Kavramlar, tartışmalar (ss. 379– 398). İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Bartolomei, M. R. (2010). Migrant male domestic workers in comparative perspective: Four case studies from Italy, India, Ivory Coast, and Congo. Men and Masculinities, 13(1), 87–110. https://doi.org/10.1177/1097184X10382882
  • Bozok, M. (2018). Türkiye’de ataerkillik, kapitalizm ve erkeklik ilişkilerinde biçimlenen babalık. fe dergi, 10(2), 31-42. http://cins.ankara.edu.tr/20_4.pdf
  • Bozok, M. (2009). Feminizmin erkekler cephesindeki yankısı: Erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler. Cogito, 58, 269–284.
  • Bozok, M. ve Bozok, N. (2019). The household, the street and the labor market: Masculinities and homosocial solidarity networks of afghan migrant boys in a squatter neighborhood
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0035

Submission : 7 Nis 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)