Yıl : 2020 Cilt : 61 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Kültürel Farklılıklar: Hofstede’nin Kültürel Boyutları Üzerine Trabzon ve Şanlıurfa İllerinde Bir Uygulama

Open Access

Öz

Her toplumda sahip olunan üst kültür yanı sıra etnik kökene, ait olunan dini gruplara (mezheplere), yaşanılan yöreye göre farklı alt kültürler de bulunmaktadır. Kültürdeki bu etnik ya da bölgesel farklılıklar işgörenlerin iş yapma biçimlerinde, müşteri ile ilişkilerinde, örgüt kültüründe ve örgütsel davranışta farklılıklara neden olabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Hofstede’nin kültürel boyutlarının bölgesel olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu amaçla Hofstede’nin değerler anketi kullanılarak (VSM 2013) farklı bölgesel kültürleri temsil eden Şanlıurfa ve Trabzon illerinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde çalışan 373 işgören üzerinde ampirik bir çalışma yapılmıştır. Elde edilen veriler Geert Hofstede tarafından geliştirilen formüller kullanılarak hesaplanmış ve iki ilden elde edilen değerler karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Elde edilen değerler ayrıca Hofstede tarafından hesaplanan ulusal (Türkiye) değerlerle de karşılaştırılmıştır. Araştırmada, Trabzon ve Şanlıurfa’daki otel çalışanlarının kültürel değerleri arasında tüm boyutlarda anlamlı farklılıklar olduğu; bu farklılıkların bireysellik / kollektiflik, belirsizlikten kaçınma boyutlarında oldukça belirgin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şanlıurfa’nın, Trabzon ile kıyaslandığında daha yüksek belirsizlikten kaçınma ve bireysellik değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca cinsiyet, yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre Trabzon ve Şanlıurfa’da otel işletmelerinde çalışanların kültürel boyutları arasında da anlamı farklılıklar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Yerel-kültür   Hofstede’nin-kültürel-boyutları  

Sorumlu Yazar

Nuray TÜRKER

Kaynakça

 • Alptekin, M. Y. (2013). Sosyoloji’de coğrafyacı yaklaşım ve Trabzon’da toplumsal karakterin ekolojik yorumu. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 8(15), 77–98.
 • Akdeniz, D. ve Seymen, O. A. (2012). Diagnosing national and organizational culture differences: a research in hotel enterprises. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2 (1).
 • Arslantürk, Z., Amman, M. T. (2014). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Azizoğlu, R. O. (2011). Kültürün örgütsel iletişim üzerine etkisi: iki farklı ülkede faaliyet gösteren iki işletme arasında karşılaştırmalı bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Bass, B., Eldridge, L. (1973). Accelerated managers’ objectives in twelve countries. Industrial Relations, 12, 158– 171.
 • Becerikli, S. Y., ve Kılıç, N. P. (2017). Merkez ve Doğu Avrupa’da halkla ilişkiler uygulamaları: Romanya örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Der
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0033

Submission : 5 Nis 2019

Early Viewed : 19 Kas 2019

Tam Metin (PDF)

Cultural Differences: A Study in Trabzon and Şanlıurfa in the Context of Hofstede’s Cultural Dimensions

Open Access

Öz

There are different subcultures according to ethnicity, religions (or sects) and regions in every society. These ethnic or regional cultural differences may lead to differences in the way employees manage their jobs, relationships with customers, organizational culture and organizational behaviour. The main aim of this study is to determine whether the cultural dimensions of Hofstede varies regionally. To this end, an empirical study was conducted on 373 employees working in the tourism industry in the provinces of Şanlıurfa and Trabzon that represent different regional cultures, using Hofstede’s Values Survey Module (VSM 2013). The values determined in two cities were calculated using the formulas developed by Geert Hofstede and were interpreted comparatively. In addition, the values were compared with Hofstede’s national values. In the research, it was concluded that there were significant differences between the cultural values of the employees of Trabzon and Şanlıurfa in all dimensions, and these differences are very significant in terms of individualism/collectivism and uncertainty avoidance. It was determined that Şanlıurfa’s values are higher than Trabzon in terms of uncertainty avoidance and individualism. Moreover, significant differences were found in the cultural dimensions in Trabzon and Şanlıurfa, depending on the gender, age and educational status of the employees.

Anahtar Kelimeler

Local-culture   Cultural-dimensions-of-Hofstede  

Sorumlu Yazar

Nuray TÜRKER

Kaynakça

 • Alptekin, M. Y. (2013). Sosyoloji’de coğrafyacı yaklaşım ve Trabzon’da toplumsal karakterin ekolojik yorumu. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 8(15), 77–98.
 • Akdeniz, D. ve Seymen, O. A. (2012). Diagnosing national and organizational culture differences: a research in hotel enterprises. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2 (1).
 • Arslantürk, Z., Amman, M. T. (2014). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Azizoğlu, R. O. (2011). Kültürün örgütsel iletişim üzerine etkisi: iki farklı ülkede faaliyet gösteren iki işletme arasında karşılaştırmalı bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Bass, B., Eldridge, L. (1973). Accelerated managers’ objectives in twelve countries. Industrial Relations, 12, 158– 171.
 • Becerikli, S. Y., ve Kılıç, N. P. (2017). Merkez ve Doğu Avrupa’da halkla ilişkiler uygulamaları: Romanya örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Der
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0033

Submission : 5 Nis 2019

Early Viewed : 19 Kas 2019

Tam Metin (PDF)