Yıl : 2019 Cilt : 59 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

“Misafir İşçiden” “Yaşlı Göçmene” Avrupa’da Yaşlanan Göçmenlerin Sorunları: Fransa Örneği

Open Access

Öz

Avrupa ülkelerinin işgücü ihtiyacını karşılamak için, 1950-60’lı yıllarda, “misafir işçi” olarak gelen ve ülkelerine döneceği varsayılan göçmenler, başlangıçta olumlu algılanmışlar, ancak, çalışma hayatının dışına çıktıktan sonra göç ettikleri ülkelere yerleşerek yaşlanmaya başlayınca bir “sorun” olarak tanımlanmışlardır. Bunun nedeni ise, yaşlanan nüfusa verilecek hizmetlerin oluşturduğu sosyal ve ekonomik yüktür. Bu çalışmada, yaşlı göçmenlerin yaşadıkları sorunların Fransa özelinde ele alınması amaçlanmıştır. Fransa’nın, %21,8’lik yaşlı göçmen nüfusu, %14,8 olan Avrupa ortalamasının üzerindedir. Yaşlı göçmenler yapısal ve bireysel faktörlere bağlı olarak birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, aidiyet, sosyoekonomik durum, sağlık, bakım hizmetlerine erişim ve sağlık çıktılarındaki eşitsizlikler açısından ele alınarak irdelenmiştir. Bu sorunlar, göçmenlerin, toplumdan ekonomik ve sosyal yönden yalıtılmışlığı ile sonuçlanmaktadır. Göçmen işçilerin, çalışma hayatları boyunca zorlu iş koşullarına maruz kalmaları, sağlıklarının erken yaşta bozulmasına yol açmakta daha kötü sağlık çıktılarına sahip olmaktadırlar. Buna karşılık, sağlık ve bakım hizmetlerine erişimde dezavantajlı konumda bulunmaktadırlar. Çalışma boyunca vurgulanan husus, bu sorunların bütüncül bir bakış açısıyla kavranabileceği gerçeğidir. Sonuç bölümünde ise, bu yaşanan sorunların çözümünde, sosyal haklar anlamında göçmen varlığının kabulünün gerekliliğinden ve bu bağlamda, yaşlı göçmenlerin toplumla uyum içerisinde yaşamaları için gerekli olan düzenlemelerden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Yaşlanma   yaşlı-göçmenler   yaşlı-sağlığı   sosyal--sorunlar   sosyal-politika  

Sorumlu Yazar

Hülya Yüksel

Kaynakça

 • Abadan-Unat, N. (2017). Bitmeyen Göç. Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Adıgüzel, Y. (2018). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aggoun, A. (2006). Né ailleurs, vieillissant ici. La poursuite de l’immigration à la retraite. Les Annales de la recherche urbaine, 129-135.
 • Arab, C. (2013). Le troisième âge : le “migrant inutile”. Hommes et migrations, 1303, 47-55.
 • Attias-Donfut, C., Tessier, P., & Wolff, F.-C. (2005). Les immigrés au temps de la retraite. Retraite et société, 1(44), 11-47.
 • Baars, J. (1997). Concept of time and narrative temporality in the study of aging. Journal of Aging Studies, 11(4), 283-295.
 • Bachelay, A. (2013). Rapport d’information sur les immigrées agés originaires des États tiers à l’Union européenne au Senat. La Mission d’İnformation. http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1214.pdf Erişim tarihi: 13 Şubat 2019.
 • Bas-Theron
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0029

Submission : 12 Mar 2019

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)

From “Guest Worker” to “Elderly Immigrant” Problems of Aging Migrants in Europe: The Example of France

Open Access

Öz

European countries started accepting mass numbers of migrant workers in the 1950s and 1960s with bilateral agreements to address labor shortages in Europe. Initially, migrant “guest workers” were perceived favorably for their contribution to the workforce. However, once migrants ceased working and grew older and more settled in their host countries, they were seen as “problems” due to the cost of social and health care services. In this study, we aim to examine the problems of elderly immigrants in France. The elderly immigrant population of 21.8% in France is above the European average of 14.8%. Older migrants face many problems stemming from structural and individual factors. These problems are examined in terms of belonging, socioeconomic status, health, access to care services and inequalities in health outcomes. These problems result in the economic and social isolation of immigrants from society. Exposure of migrant workers to challenging work conditions throughout their working lives contributes to deterioration of their health at an early age and poor health outcomes. Yet they are disadvantaged in accessing health care and social services. The highlight of the study is that these problems should be dealt with using a holistic perspective. In conclusion, we call for their full integration in the French social contract through policy changes. In this context, the necessary regulations for the elderly migrants to live in harmony with the society are mentioned.

Anahtar Kelimeler

Aging   elderly-immigrants   elderly-health   social-problems   social-policy  

Sorumlu Yazar

Hülya Yüksel

Kaynakça

 • Abadan-Unat, N. (2017). Bitmeyen Göç. Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Adıgüzel, Y. (2018). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aggoun, A. (2006). Né ailleurs, vieillissant ici. La poursuite de l’immigration à la retraite. Les Annales de la recherche urbaine, 129-135.
 • Arab, C. (2013). Le troisième âge : le “migrant inutile”. Hommes et migrations, 1303, 47-55.
 • Attias-Donfut, C., Tessier, P., & Wolff, F.-C. (2005). Les immigrés au temps de la retraite. Retraite et société, 1(44), 11-47.
 • Baars, J. (1997). Concept of time and narrative temporality in the study of aging. Journal of Aging Studies, 11(4), 283-295.
 • Bachelay, A. (2013). Rapport d’information sur les immigrées agés originaires des États tiers à l’Union européenne au Senat. La Mission d’İnformation. http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1214.pdf Erişim tarihi: 13 Şubat 2019.
 • Bas-Theron
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0029

Submission : 12 Mar 2019

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)