Yıl : 2019 Cilt : 60 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Bir Kamu Üniversitesi Personelinin Çalışma Mutluluğunu Etkileyen Faktörler: Nitel Araştırma Örneği

Open Access

Öz

2000’li yılların başından itibaren pozitif örgütsel davranış, pozitif psikolojik sermaye gibi konuların çalışma yaşamı bağlamında araştırılmasının artış göstermesiyle birlikte, çalışma mutluluğu araştırmalarının önemi fark edilmiş ve alana ilgi artmıştır. Ancak, bu araştırmalar daha çok özel sektör çalışanları odağında yapılırken, kamu çalışanları arasında, özellikle de kamu üniversitelerinde çalışanlar arasında pek fazla yapılmamıştır. Bu nedenle, makalenin amacı, bir kamu üniversitesi akademik ve idari personelinin çalışma mutluluğunu etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, yapılandırılmış görüşme yönteminin kullanıldığı, 23 akademik ve 14 idari personel olmak üzere toplamda 37 üniversite personeli ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Sonuçlara göre; çalışma mutluluğunu etkileyen faktörler “kişisel, çevresel, işe yönelik tutumla ilgili, ilişkilerle ilgili ve yönetimsel faktörler” olarak belirginlik kazanmıştır. Bu faktörler içinde, akademik personel için çalışma mutluluğunu etkileyen en önemli faktör işe yönelik tutum, en az önemli faktör ise çalışma ortamı ilişkileri ile ilgili faktör iken; idari personel için en önemli faktör yönetimsel; en az önemli olan ise, çevresel faktördür. Bulguların gelecek araştırmalar için kamu üniversitelerine veri kaynağı; özel üniversitelere bu araştırmaların yapılabilmesi için bir zemin oluşturacağı ve fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Pozitif-psikoloji   pozitif-çalışma-psikolojisi   pozitif-örgütsel-davranış   çalışma-mutluluğu   çalışma-mutluluğunu-etkileyen-faktörler   çalışma-yaşamı  

Sorumlu Yazar

Nuray TURAN

Yazarlar

Nuray TURAN

Kaynakça

  • Aichinger, T., Fankhauser, P., & Goodman, R. (2017). Worsening work conditions and rising levels of job satisfaction? measuring the happiness of academics in Japan. Research in Comparative and International Education, 12(2), 213–230. https://doi.org/10.1177/1745499917712609
  • Aziz, R., Mustaffa, M. S., Samah, N. A., & Yusof, R. (2014). Personality and happiness among academicians in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 4209– 4212. https://10.31228/osf.io/7ws6a
  • Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Taris, T. W. (2008). Work engagement: an emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22(3), 187–200. http://doi.org/10.1080/02678370802393649
  • Baldwin, P. J., Dodd, M., & Renni, J. S. (1999). Young dentists - work, wealth, health and happiness. British Dental Journal, 186, 30–36. Retrieved from https://www.nature.com/articles/4800010.pdf?platform=oscar&draft=journal
  • Baumeister, R. F, Campbell, J.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0011

Submission : 12 Şub 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

Factors Affecting Happiness of a Public University Staff: Case of Qualitative Research

Open Access

Öz

Since the beginning of the 2000s, the study of positive organizational behavior and positive psychological capital in the field of positive psychology has increased in the context of working life, and the importance of happiness research has been recognized, and interest has increased in this field. However, while these studies were mostly focused on private sector employees, there was not much among public employees, especially among those working in public universities. Therefore, the purpose of this article is to reveal the factors that affect happiness at work of the academic and administrative staff of a public university. For this purpose, face to face interviews were conducted with 37 university staff, 23 academic and 14 administrative staff, using structured interview method. According to the results; the factors that affect happiness at work have become apparent as “personal, environmental, work-related attitudes, relationships and managerial factors”. Among these factors, the most important factor affecting happiness at work for academic staff is the attitude towards work, and the least important factor is related to working environment relations. The most important factor is the administrative factors for administrative staff, and the least important factor is the environmental factor. The findings include data sources for future research, and it is foreseen that private universities will provide a basis for this research and will benefit from it.

Anahtar Kelimeler

Pozitif-psikoloji   pozitif-çalışma-psikolojisi   pozitif-örgütsel-davranış   çalışma-mutluluğu   çalışma-mutluluğunu-etkileyen-faktörler   çalışma-yaşamı  

Sorumlu Yazar

Nuray TURAN

Yazarlar

Nuray TURAN

Kaynakça

  • Aichinger, T., Fankhauser, P., & Goodman, R. (2017). Worsening work conditions and rising levels of job satisfaction? measuring the happiness of academics in Japan. Research in Comparative and International Education, 12(2), 213–230. https://doi.org/10.1177/1745499917712609
  • Aziz, R., Mustaffa, M. S., Samah, N. A., & Yusof, R. (2014). Personality and happiness among academicians in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 4209– 4212. https://10.31228/osf.io/7ws6a
  • Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Taris, T. W. (2008). Work engagement: an emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22(3), 187–200. http://doi.org/10.1080/02678370802393649
  • Baldwin, P. J., Dodd, M., & Renni, J. S. (1999). Young dentists - work, wealth, health and happiness. British Dental Journal, 186, 30–36. Retrieved from https://www.nature.com/articles/4800010.pdf?platform=oscar&draft=journal
  • Baumeister, R. F, Campbell, J.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0011

Submission : 12 Şub 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)