Yıl : 2020 Cilt : 61 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Modern Bir Osmanlı Yahudi’si Olarak Tekinalp’in Sosyalizm Karşıtlığı

Open Access

Öz

Tekinalp toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan köklü dönüşümlerin yaşandığı imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinde yaşamış Yahudi bir entelektüeldir. Belirli bir dönem Yahudilerin Osmanlılaştırılması ve içinde yaşadıkları topluma uyumu ekseninde Osmanlıcılık düşüncesinin ateşli bir savunucusu olan Tekinalp, çeşitli platformlarda Siyonizm ve sosyalizm gibi modern ideolojiler hakkındaki düşüncelerini dile getirmiş ve dönemin siyasi arenasında kendisini açık bir biçimde sosyalizm karşıtı olarak konumlandırmıştır. Diğer yandan aynı dönemde Avrupa’da yaşayan Yahudi entelektüellerin önemli bir bölümü sosyalizmin saflarında bir araya gelmiş, hatta en önemli sosyalist teorisyenler yine Yahudi entelektüeller arasından çıkmıştır. Bu çalışmada Tekinalp’in sosyalizm karşısındaki negatif tutumu ana hatlarıyla tanıtılmış ve buradan hareketle yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupalı Yahudi entelektüellerle bir Osmanlı Yahudi’si olan Tekinalp’in sosyalizm karşısındaki farklı tutumlarının sebepleri tartışılmıştır. Bu eksende ortaya koyulacak bir tartışmanın Yahudilik ve sosyalizm ilişkisinin anlaşılabilmesine mütevazı bir katkı yapması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler

Tekinalp   yahudilik   sosyalizm   yahudi-kimliği  

Sorumlu Yazar

Rıdvan TURHAN

Yazarlar

Rıdvan TURHAN

Kaynakça

 • Anastassiadou, M. (2001). Selanik 1830-1912. (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Attali, J. (2014). Yahudiler, dünya ve para: Yahudi halkının ekonomik tarihi. (B. Günen, Çev.). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Baer, M. D. (2010). The dönme: Jewish convert, Muslim revolutionaries, and secular Turks. California: Stanford University Press.
 • Bali, N. R. (2012). Bir günah keçisi: Munis Tekinalp, Cilt 2. İstanbul: Libra Yayınları.
 • Bayly, C. A. (2014). Modern dünyanın doğuşu. (M. N. Şellaki, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bayram, S. (2009). Osmanlı döneminde Selanik limanı: 1869-1912. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Benaroya, A. (1949). The socialist federation of Saloniki. Jewish Social Studies, 11(1), 69–72.
 • Benbassa, E. (1994). Associational strategies in Ottoman Jewish society in the nineteenth and twentieth century. In A. Levy (ed.), The Jews and the Ottom
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0010

Submission : 11 Şub 2019

Early Viewed : 28 Oca 2020

Tam Metin (PDF)

Tekinalp’s Anti-socialism as a Modern Ottoman Jewish

Open Access

Öz

Tekinalp is an intellectual of Jewish origin, who lived in the period of transition from empire to nation state with radical social, economic and political changes. Tekinalp was, for a certain period of time, a fervid advocate of the Ottomanism ideal, which envisaged the Ottomanization of Jews and their adaptation to the society they lived in. Tekinalp also expressed his opinions on such modern ideologies as Zionism and socialism on various platforms. In the political arena of the period, Tekinalp took an explicit position as an antagonist of socialism. Nevertheless, a significant proportion of the Jewish intellectuals living in Europe at that time gathered around socialism and it was to such extent that the most prominent socialist theoreticians stood out among Jewish intellectuals. In this paper, Tekinalp’s negative stance against socialism was outlined and the underlying reasons for the dissenting opinions between European Jewish intellectuals and Tekinalp, an Ottoman Jew, during the early 20th century were discussed. In this context, such discussion hopefully aims to introduce an unassuming contribution to the understanding of the relation between Judaism and socialism.

Anahtar Kelimeler

Tekinalp   judaism   socialism   jewish-identity  

Sorumlu Yazar

Rıdvan TURHAN

Yazarlar

Rıdvan TURHAN

Kaynakça

 • Anastassiadou, M. (2001). Selanik 1830-1912. (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Attali, J. (2014). Yahudiler, dünya ve para: Yahudi halkının ekonomik tarihi. (B. Günen, Çev.). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Baer, M. D. (2010). The dönme: Jewish convert, Muslim revolutionaries, and secular Turks. California: Stanford University Press.
 • Bali, N. R. (2012). Bir günah keçisi: Munis Tekinalp, Cilt 2. İstanbul: Libra Yayınları.
 • Bayly, C. A. (2014). Modern dünyanın doğuşu. (M. N. Şellaki, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bayram, S. (2009). Osmanlı döneminde Selanik limanı: 1869-1912. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Benaroya, A. (1949). The socialist federation of Saloniki. Jewish Social Studies, 11(1), 69–72.
 • Benbassa, E. (1994). Associational strategies in Ottoman Jewish society in the nineteenth and twentieth century. In A. Levy (ed.), The Jews and the Ottom
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0010

Submission : 11 Şub 2019

Early Viewed : 28 Oca 2020

Tam Metin (PDF)