Yıl : 2019 Cilt : 60 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Arkaik Toplumlardan Günümüze Değiş-Tokuş Ekonomisi ve Örnek Ülke Uygulamaları

Open Access

Öz

Ticaret, ekonomik anlamda değer taşıyan her türlü mal ve hizmetin alım satımını ya da değiştirilmesini öngören bir anlayışı ifade eder. Diğer bir deyişle ticaret, insanın kendisinde olmayan, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti bir başkasından sağlamak için mübadele yapmasıdır. Sessiz şekilde, işaret yoluyla, ticaret diliyle (ticarette ortak bazı kelimelerin kullanımı ile) ve paranın kullanılmasıyla yapılan birden fazla ticaret türü görülebilir. Ticaretin temelini oluşturan mübadele ekonomisi günümüz ekonomik sistemlerin önemli bir alternatifidir. Özellikle son dönemde ülkeler arasında yaşanan ekonomik krizlerde arkaik toplumlarda uygulanan mübadele biçimleri sıklıkla gündeme gelir. İnsanlar, ekonomik krizlere ve işsizliğe karşı mübadele ekonomisi ile çözüm arar. Ancak mübadele ekonomisi; sadece ekonomik bir anlayış değil, aynı zamanda bir davranışlar ünitesidir. Çünkü bir topluluğun mübadele biçimlerini bilmek, aslında pek çok yönden o topluluğun kültürel yapısını özelde insani ilişkilerini anlamak demektir. Bu anlamda mübadele sistemi hem ekonomik olarak bir ihtiyacı karşılar hem de sosyal ilişkileri geliştirerek var olan düzenin devamlılığını sağlar. Bu çalışma, mübadele ekonomisinin tarihsel gelişimini açıklamak için teorik bir arka plan sunar. Aynı zamanda çalışmada, ülke ya da topluluk uygulamaları örneklendirilerek mübadele kültürünün hem toplumsal hem de ekonomik anlamda işlevi konu edilir.

Anahtar Kelimeler

İlkel-ekonomi   mübadele-ekonomisi   ilkel-ticaret   ilkel-toplumlar  

Sorumlu Yazar

Mehmet Şükrü NAR

Kaynakça

 • Adanır, O. (2004). Kapitalizm öncesi evrensel kültür/zihniyetten günümüze: Osmanlı ve ötekiler. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Akay, A. (2016). Armağan. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
 • Akyüz, H. (2008). Kurumlar sosyolojisi: Tanımlar, kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Siyasal kitabevi.
 • Balandier, G. (2010). Siyasal antropoloji (D. Çetinkasap, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
 • Bataille, G. (2017). Lanetli pay (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Bates, D.G. (2009). 21. Yüzyılda kültürel antropoloji: İnsanın doğadaki yeri (S. Aydın ve ark., Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Baudrillard, J.(2009). Gösterge ekonomi politiği hakkında bir eleştiri (O. Adanır, A. Bilgin, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Benedict, R. (2000). Kültür örüntüleri (M. Topal, Çev.). Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Birekul, M. (2014). Armağan kültürü. İstanbul: Açılım Kitap.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0006

Submission : 2 Şub 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

Exchange Economy from Archaic Times to the Present and Practices from Example Countries

Open Access

Öz

Trade refers to an understanding of the buying and selling or exchanging of all kinds of goods and services of economic value. In other words, trading is all about the exchanging of goods and services which people do not have and which can be supplied by others. There are several ways of doing trade, such as silently, by the use of sign language, by the language of commerce (with the use of some common trade vocabulary), and by the use of money. The exchange economy, which forms the foundation of trade, is an important alternative to today’s economic systems. In recent economic debate, forms of exchange that were used in archaic societies have frequently come to the agenda. People are seeking solutions to economic crises and unemployment through the exchange economy. In fact, the exchange economy is not only an economic understanding but also a behavioral package. This is because knowing the forms of exchange of a community indeed means understanding, in many ways, the cultural structure of that community and in particular its human relations. In this sense, the exchange system both meets economic need and improves social relations, thus ensuring the continuity of the existing order. This study provides a theoretical background to the historical development of the exchange economy. At the same time, this study also describes different country and community practices, and the function of exchange culture in both social and economic terms is discussed.

Anahtar Kelimeler

Primitive-economy   exchange-economy   primitive-trade   primitive-societies  

Sorumlu Yazar

Mehmet Şükrü NAR

Kaynakça

 • Adanır, O. (2004). Kapitalizm öncesi evrensel kültür/zihniyetten günümüze: Osmanlı ve ötekiler. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Akay, A. (2016). Armağan. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
 • Akyüz, H. (2008). Kurumlar sosyolojisi: Tanımlar, kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Siyasal kitabevi.
 • Balandier, G. (2010). Siyasal antropoloji (D. Çetinkasap, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
 • Bataille, G. (2017). Lanetli pay (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Bates, D.G. (2009). 21. Yüzyılda kültürel antropoloji: İnsanın doğadaki yeri (S. Aydın ve ark., Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Baudrillard, J.(2009). Gösterge ekonomi politiği hakkında bir eleştiri (O. Adanır, A. Bilgin, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Benedict, R. (2000). Kültür örüntüleri (M. Topal, Çev.). Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Birekul, M. (2014). Armağan kültürü. İstanbul: Açılım Kitap.
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0006

Submission : 2 Şub 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)