Yıl : 2019 Cilt : 60 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Post-modern Tanrı Misafiri: Couchsurfing Deneyim Süreci

Open Access

Öz

Bu araştırmanın konusu, sosyal mübadele teorisi kapsamında internet üzerinden ücretsiz konaklama üzerine kurulu Couchsurfing (CS) oluşumudur. Araştırmanın amacı ise CS üzerinden insanların neden evlerini tanımadıkları bir insanla paylaştığını keşfetmek ve sosyal mübadele teorisi kapsamında değerlendirmektir. Bu doğrultuda, Eskişehir’de CS üyesi ve misafir ağırlamış yedi katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma kapsamında CS deneyimi, beklenti, amaç, kurulan ilişki, güven ve karşılıklılık kavramları bağlamında sorgulanmıştır. Bu araştırmada, katılımcıların CS deneyim süreci keşfedilmiştir. CS’nin sosyal mübadele teorisine farklı bir bakış açısı kazandırabileceği tespit edilmiştir. CS deneyimi, sosyal mübadele teorisi kapsamında bir süreç olarak model önerisiyle açıklanmıştır. Bu modele göre CS aracılığıyla insanlar üç aşamada karşılaşmaktadır. İlk karşılaşma tarafların internet üzerinden etkileşimini açıklamaktadır. İkinci karşılaşma ise yüz yüze etkileşimi ve son karşılaşma ise CS deneyimi sonrası iletişimi açıklamaktadır. Ek olarak, katılımcılar için güven, araştırmada öne çıkan bir kavram olmuştur. Bunun nedeni ise ilk karşılaşmanın internet üzerinden gerçekleşmesidir. Sosyal mübadele teorisi kapsamında ise öne çıkan kavram karşılıklılıktır. Bu bağlamda, ileride yapılacak araştırmalar güven ve karşılıklılık değişkenleri üzerinden kurgulanabilir. Ayrıca CS araştırmaları katılımcı gözlem ve alan notları yoluyla geliştirilebilir. İleride yapılacak araştırmalara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Sosyal-Mübadele-Teorisi   Couchsurfing   Eskişehir  

Sorumlu Yazar

Serhat AYDIN

Kaynakça

 • Adamic, L. A., Lauterbach, D., Teng, C. Y., & Ackerman, M. (2011, July). Rating friends without making enemies. In Fifth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, Barcelona, Spain. Erişim adresi: https:// aaai.org/Conferences/ICWSM/icwsm11.php
 • Avcıkurt, C., Özdemir, S. S., Ergen, F. D., & Güzel, S. Ö. (2017). Assessment of the touristic activities conducted by Couchsurfing participants in terms of their relevance to slow tourism criteria. assessment, 7(2).
 • Ayers-Greenidge, E. (2012). Free associations : An exploration of guests ’ experiences ın the couchsurfing exchange. Wright Institute.
 • Belk, R. (2010). Sharing. Journal of Consumer Research, 36, 715–734.
 • Bialski, P. (2012). Technologies of hospitality: How planned encounters develop between strangers. Hospitality & Society, 1, 245–260.
 • Bialski, P. (2006). Emotional tourism. An interpretive study of online hospitality exchange systems as a new form of tourism. Hospi
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0003

Submission : 22 Oca 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

The Postmodern Unexpected Guest: The Couchsurfing Experience Process

Open Access

Öz

The subject of this research is the formation of Couchsurfing (CS) based on free accommodation on the internet within the context of social change theory. The aim of the research is to discover why people share their homes with people through CS and to evaluate them in accordance with social change theory. In this context, seven participants were interviewed in Eskişehir with CS members and hosted guests. As part of the research, the concepts of the CS experience, expectations, purpose, established relationships, trust and reciprocity were questioned. In this study, the CS experience process of the participants was learned and it was determined that CS might provide a different perspective in social change theory. The CS experience is explained with a model proposal as a process within social change theory. According to this model proposal, people move through three phases in CS. The first phase is the internet interaction. The second phase is the face-to-face interaction and the last phase is the communication following the CS experience. Trust for participants is a prominent topic in research in this area. This is due to the fact that the first interaction is caried out over the internet. In the context of social exchange theory, the prominent concept is reciprocity. Future research can be structured on the variables trust and reciprocity. In addition, CS research can be developed through participatory observation and colecting field notes. Lastly, research suggestions are presented.

Anahtar Kelimeler

Social-Exchange-Theory   Couchsurfing   Eskisehir  

Sorumlu Yazar

Serhat AYDIN

Kaynakça

 • Adamic, L. A., Lauterbach, D., Teng, C. Y., & Ackerman, M. (2011, July). Rating friends without making enemies. In Fifth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, Barcelona, Spain. Erişim adresi: https:// aaai.org/Conferences/ICWSM/icwsm11.php
 • Avcıkurt, C., Özdemir, S. S., Ergen, F. D., & Güzel, S. Ö. (2017). Assessment of the touristic activities conducted by Couchsurfing participants in terms of their relevance to slow tourism criteria. assessment, 7(2).
 • Ayers-Greenidge, E. (2012). Free associations : An exploration of guests ’ experiences ın the couchsurfing exchange. Wright Institute.
 • Belk, R. (2010). Sharing. Journal of Consumer Research, 36, 715–734.
 • Bialski, P. (2012). Technologies of hospitality: How planned encounters develop between strangers. Hospitality & Society, 1, 245–260.
 • Bialski, P. (2006). Emotional tourism. An interpretive study of online hospitality exchange systems as a new form of tourism. Hospi
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2019-0003

Submission : 22 Oca 2019

Early Viewed : 30 Ara 2019

Tam Metin (PDF)