Yıl : 2019 Cilt : 59 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

‘Büyük Durgunluk’u Anlamak: Alternatif Kuramsal Arayışlar

Open Access

Öz

Bu çalışma, literatüre ‘Büyük Durgunluk’ olarak geçen 2007-2008 krizinin nedensellik ilişkilerinin kurgulanma biçimine karşı çıkarak krizi anlamak için alternatif bir izlek önermektedir. Bu öneri temelde David Harvey’in “krizin nedeninin yanlış teşhis edilmesinin geleceğe yönelik tehlikenin tohumlarını bağrında taşıdığı” iddiasında somutlaşmakta ve geçmişi anlamaya yönelen gayretin gelecek için de verimli bir tartışma kaynağı olacağı vurgusu üzerinden şekillenmektedir. Anaakım iktisat anlayışının iyimser bir vurgu ile krizin sisteme içkin bir unsur olmadığı inanışının sorgulandığı bu çalışma, geniş bir bağlamda krizi ele alarak güncel eleştirel yazın üzerinde selektif bir okuma yapmaktadır. ‘Krizin doğru anlaşılması’ üzerinden yükselen bu vurgu, yalnızca kriz momentine dair çıkarımda bulunmaz; aynı zamanda kriz sonrası geleceğin inşa edildiği alana yönelik verimli bir kaynak olarak işlev görür. Bu doğrultuda çalışma ilk olarak eleştiri nesnesi olarak ele aldığı anaakım kriz yaklaşımlarını incelemekte, sonrasında ise alternatif ve eleştirel yaklaşımları güncel bir bağlamda kavramsallaştırmaktadır. Bunun da ötesinde, yakın dönemde gelişen literatüre odaklanan bu çalışma, “satın alınan zaman”, “ertelenmiş kriz”, “küresel Minotauros” gibi alternatif yaklaşımları somutlaştırmaktadır. Çalışma, “interregnum” kavramından yola çıkarak krizle birlikte ortaya çıkan çelişkilerin yaratıcı bir biçimde kullanılmasını ve çelişkinin ötesine geçmenin önemini imleyerek sonlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Ekonomik-kriz   büyük-durgunluk   heterodoks-iktisat   anaakım-iktisat  

Sorumlu Yazar

Metehan Cömert

Kaynakça

 • Akçay, Ü. ve Güngen A. R. (2014). Finansallaşma, borç krizi ve çöküş. Ankara: Notabene Yayınları.
 • Attali, J. (2015). Kriz ve sonrası, 2008 krizinin üzerinden ufka bakarken. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • Bernanke, B. S. (2000). Essays on the Great Depression. New Jersey: Princeton University Press.
 • Bhaduri, A., & Marglin, S. (1988). Profit squeeze and Keynesian theory. Wider Working Papers 39. Erişim adresi: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/WP39.pdf
 • Blyth, M. (2017). Kemer sıkmak: Tehlikeli bir fikrin tarihi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Brenner, R., & Jeong, S. (2009). Overproduction not financial collapse is the heart of the crisis: The US, East Asia, and the World. The Asia- Pacific Journal, Şubat.
 • Choonara, J. (2009). Marxist account of the current crisis. International Socialism, 123. Erişim adresi: http://isj.org.uk/marxist-accounts-of-the-current-crisis/
 • Clarke, S. (1990). The Marxist theor
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2018-0023

Submission : 21 Ara 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)

Understanding the Great Recession: In Search of Alternative Interpretations

Open Access

Öz

This study suggests an alternative interpretation of the crisis of 2007- 2008 that is described as ‘Great Recession’ to understand the inner dynamics of the crisis by opposing the form of casual relationships in academic literature. This proposal is embodied in David Harvey’s claim that “the manner of exit from one crisis contains within itself the seeds of crises to come”. This study, which challenges the optimistic belief of the mainstream economics that crisis is not inherent in the capitalist system, addresses to broaden the context of the crisis. This preference arises from the fact that discovering the roots of the crisis is not only for understanding the moment of the crisis, but also for perceiving it as an area for postcrisis period. In this respect, the study first deals with mainstream economics, then conceptualizes alternative and critical approaches in a contemporary context. Furthermore, this study focuses on recent developments in the literature and embodies alternative approaches, such as “buying time”, “delayed crisis”, and “global Minotauros”. The study, having drawn inspiration from the conception of Gramscian interregnum, ends with an emphasis on challenging contradictions and using them creatively as a fecund source.

Anahtar Kelimeler

Economic-crisis   great-recession   heterodox-economics   mainstream-economics  

Sorumlu Yazar

Metehan Cömert

Kaynakça

 • Akçay, Ü. ve Güngen A. R. (2014). Finansallaşma, borç krizi ve çöküş. Ankara: Notabene Yayınları.
 • Attali, J. (2015). Kriz ve sonrası, 2008 krizinin üzerinden ufka bakarken. İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.
 • Bernanke, B. S. (2000). Essays on the Great Depression. New Jersey: Princeton University Press.
 • Bhaduri, A., & Marglin, S. (1988). Profit squeeze and Keynesian theory. Wider Working Papers 39. Erişim adresi: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/WP39.pdf
 • Blyth, M. (2017). Kemer sıkmak: Tehlikeli bir fikrin tarihi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Brenner, R., & Jeong, S. (2009). Overproduction not financial collapse is the heart of the crisis: The US, East Asia, and the World. The Asia- Pacific Journal, Şubat.
 • Choonara, J. (2009). Marxist account of the current crisis. International Socialism, 123. Erişim adresi: http://isj.org.uk/marxist-accounts-of-the-current-crisis/
 • Clarke, S. (1990). The Marxist theor
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2018-0023

Submission : 21 Ara 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)