Yıl : 2019 Cilt : 59 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Kültürel, Sosyal, Duygusal ve Bilişsel Açılardan Türkiye’de Rüşvet Olgusu

Open Access

Öz

Bu makale Türkiye’de rüşvet olgusunu kültürel, sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan etnografik metodları kullanarak açıklamayı hedeflemektedir. Rüşvetin ekonomik, hukuki ve siyasi boyutu kadar psikolojik ve sosyal psikoloji boyutu mevcut. Sosyal psikolojik unsurlar, itaat ve uygunluk kavramına bağlı olarak rüşvet işleminde çok güçlüdür. İnsanlar vicdanlarını rahatlamak için kullandıkları sebepler başkalarının da böyle davrandığı yönündeki inaçlarıdır. Daha önceki çalışmalar anketlere dayalıdır. Halbu ki, rüşvet hadisesindeki gerçek davranış ve deneyimleri yansıtmamaktadır. Bu açıdan rüşvet konusundaki ilk etnografik akademik araştırmadır. Etnografik araştırmada, farklı alanlarda rüşvet veren kişilerle derin duygusal, kültürel, sosyal ve bilişsel deneyimlerini ortaya koymaktadır. Araştırma soruları a) hangi bağlamda yolsuzluğun meydana geldiği, b) fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve kültürel durumların neler olduğu ve c) insanların neden rüşvet verdikleri ve motivasyonları ne olduğu yöndedir? Empatik bir anlayış kazanma insanları anlamak düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını dinleyerek, gözlemleyerek, etkileşerek ve analiz ederek kazanılır. İnsanların rüşvet hikayelerini dikkatli bir şekilde dinlemek, çok şaşırtıcı ve açık olmayan çok değerli gerçekleri açığa çıkarabilir. Böyle değerli bilgilere ulaşmak için insanların yaptığı, söylediği ve düşündüğü her şeye odaklanılmalı; Bir siyasi politikayı uygularken insanların faaliyetlerini, ihtiyaçlarını, motivasyonlarını ve genel deneyimlerini derinlemesine zihnimizde olmalı.

Anahtar Kelimeler

Rüşvet   sosyal-psikoloji   psikoloji   etnografi   kalkınmakta-olan-ülkeler  

Sorumlu Yazar

Mustafa Şeref Akın

Kaynakça

 • Acemoglu, D., & Verdier, T. (1998). Property rights, corruption and the allocation of talent: A general equilibrium approach. Econ Journal, 108(450), 1381–1403.
 • Beets , S. D . (2005). Understanding the demand-side issues of international corruption. Journal of Business Ethics, 57(1): 65–81.
 • Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 5(3), 56–65.
 • Brown T. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: Harper Business.
 • Cateora, P. R., Gilly, M.C., & Graham, J. L. (2009). International marketing. Irwin, New York: McGraw-Hill.
 • Caselli, F., & Morelli, M. (2004). Bad politicians. Journal of Public Economics 88(3–4), 752–782.
 • Chandler, J. D., & Graham, J. L. (2010). Relationship-oriented cultures, corruption, and international marketing success. Journal of Business Ethics, 92(2), 251–267.
 • DiRienzo, C., Das, J., Cort, K., & Burbridge, J. (2007). Corruptio
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2018-002

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)

Cultural, Social, Emotional and Cognitive Aspects of Corruption in Turkey

Open Access

Öz

This paper aims to contribute to an improved understanding of the role played by psychology and social psychology in corruption in Turkey using enthnographic methods. The social psychological elements are very strong in bribery transactions, linked to the concept of obedience and conformity. Previous works rely on survey questions. However, survey responses may not reflect true experiences in actual corruption scenarios. From this perspective, it is the first ethnographic academic research on corruption. The research questions concern a) in which context corruption occurs, b) what are the physical, cognitive, emotional, social, and cultural situations, and c) what people’s motivations are and why people give into bribery. Knowing people is about gaining an empathic understanding of people’s thoughts, feelings, and needs by interacting. Immersing yourself in people’s bribery transactions and keenly listening to their bribery stories can provide valuable insights whish are sometimes quite surprising and nonobvious. To get to such valuable insights, we should focus on everything that people do, say, and think during ther bribery transaction; we should deeply understand people’s motivations, and overall experiences when we implement policies.

Anahtar Kelimeler

Corruption   social-psychology   psychology   ethnography   developing-economies  

Sorumlu Yazar

Mustafa Şeref Akın

Kaynakça

 • Acemoglu, D., & Verdier, T. (1998). Property rights, corruption and the allocation of talent: A general equilibrium approach. Econ Journal, 108(450), 1381–1403.
 • Beets , S. D . (2005). Understanding the demand-side issues of international corruption. Journal of Business Ethics, 57(1): 65–81.
 • Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 5(3), 56–65.
 • Brown T. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: Harper Business.
 • Cateora, P. R., Gilly, M.C., & Graham, J. L. (2009). International marketing. Irwin, New York: McGraw-Hill.
 • Caselli, F., & Morelli, M. (2004). Bad politicians. Journal of Public Economics 88(3–4), 752–782.
 • Chandler, J. D., & Graham, J. L. (2010). Relationship-oriented cultures, corruption, and international marketing success. Journal of Business Ethics, 92(2), 251–267.
 • DiRienzo, C., Das, J., Cort, K., & Burbridge, J. (2007). Corruptio
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2018-002

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)