Yıl : 2019 Cilt : 59 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Objektif ve Sübjektif Sosyal Statü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Open Access

Öz

Tüketicilerin toplumsal statü merdiveninde kendilerini konumlandırdıkları yer olan sübjektif sosyal statünün, objektif sosyal statünün bileşke göstergesi ile benzer davranması ve objektif sosyal statüyü oluşturan üç faktör olan meslek, gelir ve eğitim düzeyi ile benzerlik göstermesi beklenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı sübjektif sosyal statü ile objektif sosyal statü arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Tüketicilerin sosyal statüleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 954 kişi üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sübjektif sosyal statü ile objektif sosyal statü arasında pozitif bir ilişki ortaya koyulmuştur. Gelir, eğitim ve mesleğin bileşik bir ölçeği olan objektif sosyal statü ile sübjektif sosyal statü arasındaki ilişki, sübjektif sosyal statü ile eğitim, gelir ve meslek arasında tek tek var olan ilişkilerden daha güçlü bir korelasyona sahiptir. Ayrıca, erkek, evli ve otuzlu yaşların üzerindeki kişilerin sırasıyla kadın, bekar ve gençlere kıyasla hem objektif hem de sübjektif kriterler bazında daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Sonuçta objektif sosyal statü ile sübjektif sosyal statü arasında benzerlik olduğu, bununla birlikte sübjektif sosyal statünün geçmiş tecrübe ve gelecek beklentilerini de dikkate alan yapısı nedeniyle, objektif sosyal statü ile birlikte kullanılması durumunda daha gerçekçi ve anlamlı bilgiler ortaya koyabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sosyoekonomik-statü   objektif-sosyal-statü   sübjektif--sosyal-statü   OSES   SSS  

Sorumlu Yazar

Onur Şahin

Kaynakça

 • Adler, N. E., Epel, E. S., Castellazzo, G. & Ickovics, J. R. (2000). Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning: Preliminary data in healthy, white women. Health Psychology, 19(6), 586-592.
 • Aktaş, G. (2015). Türkiye’de aile sosyolojisi çalışmalarına genel bir bakış. Sosyoloji Konferansları, 52(2), 419-441.
 • Anderson, C., Willer, R., Kilduff, G. J., & Brown, C. E. (2012). The origins of deference: When do people prefer lower status? Journal of Personality and Social Psychology, 102(5), 1077-1088.
 • Aydın, K. (2018). Max Weber, eşitsizlik ve toplumsal tabakalaşma. Journal of Economy Culture and Society, 57, 245-267.
 • Bucciol, A., Cavasso, B. & Zarri, L. (2015). Social status and personality traits. Journal of Economic Psychology, 51, 245-260.
 • Davis, J. A. (1956). Status symbols and the measurement of status perception. Sociometry, 19(3), 154-165.
 • Franzini, L. & Fernandez-Esque
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2018-0013

Submission : 9 Kas 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)

Investigation of the Relationship Between Objective Social Status and Subjective Social Status

Open Access

Öz

It is expected that subjective social status, where consumers position themselves on the social status ladder, behaves similar to the composite indicator of objective social status and the three factors that constitute it (occupation, income, education). In this context, the aim of this study is to evaluate the relationship between subjective social status and objective social status. In order to determine the relationship between the social status of consumers, a survey study was conducted on 954 people. According to the results of the analysis, a positive relationship was found between subjective social status and objective social status. The relationship between objective social status and subjective social status, has a stronger correlation than subjective social status has with education, income and occupation. In addition, it was shown that men, married people and older than 30 have a higher socioeconomic status than women, single and younger people, respectively. Finally, there is a similarity between objective social status and subjective social status. Nonetheless, due to the nature of subjective social status, which takes into account past experience and future expectations, it can be seen that subjective social status can provide more realistic and meaningful information when used in conjunction with objective social status.

Anahtar Kelimeler

Socioeconomic-status   objective-social-status   subjective-social-status   OSES   SSS  

Sorumlu Yazar

Onur Şahin

Kaynakça

 • Adler, N. E., Epel, E. S., Castellazzo, G. & Ickovics, J. R. (2000). Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning: Preliminary data in healthy, white women. Health Psychology, 19(6), 586-592.
 • Aktaş, G. (2015). Türkiye’de aile sosyolojisi çalışmalarına genel bir bakış. Sosyoloji Konferansları, 52(2), 419-441.
 • Anderson, C., Willer, R., Kilduff, G. J., & Brown, C. E. (2012). The origins of deference: When do people prefer lower status? Journal of Personality and Social Psychology, 102(5), 1077-1088.
 • Aydın, K. (2018). Max Weber, eşitsizlik ve toplumsal tabakalaşma. Journal of Economy Culture and Society, 57, 245-267.
 • Bucciol, A., Cavasso, B. & Zarri, L. (2015). Social status and personality traits. Journal of Economic Psychology, 51, 245-260.
 • Davis, J. A. (1956). Status symbols and the measurement of status perception. Sociometry, 19(3), 154-165.
 • Franzini, L. & Fernandez-Esque
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2018-0013

Submission : 9 Kas 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)