Yıl : 2019 Cilt : 59 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Kadına Yönelik Şiddetin Unutulan Özneleri: Sığınmaevinde Kalan Çocuklar

Open Access

Öz

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorundur. Şiddetin öznesi konumundaki kadınların uğradıkları şiddete tanıklık eden ve zaman zaman da şiddetin çeşitli biçimlerine uğrayan çocuklar, anneleriyle birlikte kadına yönelik şiddete müdahale noktasında önemli bir araç olan sığınmaevine gelmektedirler. Bu çalışma, annesiyle birlikte sığınmaevine gelen ve burada kalan çocuklara ne tür hizmet ve destek programları (psikolojik, ekonomik, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, vb.) sunulduğu, bu desteklerin yeterliliklerinin ve niteliklerinin nasıl olduğu sorularına cevap aramıştır. Bu kapsamda, Ankara ilindeki farklı yerel yönetime bağlı dört sığınmaevinde kalan 43 kadın ile yarı yapılandırılmış soru formları kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca görüşülen sığınmaevi çalışanlarının çocuklara yönelik verilen hizmetlerle ilgili değerlendirmelerine de bu çalışmada yer verilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, sığınmaevlerinde çocuklara yönelik psikolojik, ekonomik, sağlık, eğitim gibi birçok destek ve hizmetin niteliğinin yetersiz olduğu, sığınmaevinde kalan kadınların daha fazla öncelendiğini çocukların ise unutulan özneler olduğu görülmüştür. Bu eksik ve yetersiz hizmet ve destekler sığınmaevinde kalan çocukların potansiyellerini ortaya koymalarını engellemektedir. Bu engellenmenin de Galtung’un adlandırdığı biçimiyle “yapısal şiddet” olduğu ve sığınmaevinde unutulan özne olan çocukların uğradıkları şiddetin bu çerçevede de ele alınabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Kadına-yönelik-şiddet   çocuğa-yönelik-şiddet   sığınmaevi   ikincil-istismar   yapısal-şiddet  

Kaynakça

 • Akpınar, O. (2011). Aile içi şiddete maruz kalan kadınların aile içi şiddetle başa çıkma özyeterliği düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Altınay, A. G. ve Arat, Y. (2007). Türkiye’de kadına yönelikşiddet (1. bs). İstanbul: Punto.
 • Appelt, B., Kaselitz, A., & Logar, Rosa. (2007), Şidetten uzakta- bir sığınak nasıl kurulur? Nasıl yürütülür, (Z. Korkman, Çev.). İstanbul: Mor Çatı Yayınları.
 • Arman, A. (2011, 30 Mart). Hayatım sığınma evlerinde geçtiği için benden kim özür dileyecek?. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/hayatim-siginma-evlerinde-gectigi-icin-benden-kim-ozur-dileyecek-17407779 Ayan, S. (2010). Aile ve şiddet: Aile içinde çocuğa yönelik şiddet. Ankara: Ütopya.
 • Bayrakçeken-Tüzel G. ve Gediz-Gelegen, D. (2010). Evim, güzel evim: Bir sığınmaevinde feminist yapı çözümü. Fe Dergi, 2 (1), 43-57.
 • Bernard van Leer Vakfı. (2014). Türkiye’de 0-8 yaş arasında çocuğa yönelik
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2018-0008

Submission : 15 Ağu 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)

Forgotten Subjects of Violence Against Women: Children in Women’s Shelters

Open Access

Öz

Violence against women and children, as one of the forms of violence, is a very important problem in Turkey as it is seen in many part of the world. Children, who have to witness the violence against women as the subject of violence and who are sometimes exposed to various forms of violence, and their mothers take shelter in women’s shelters as an important particinstrument to intervene in violence against women. This study aims to reveal the types of services and support programs (psychological, economical, health and education services, etc) provided for children staying in women’s shelters subjected to local administrations in Ankara and the qualifications of these provided services. In this scope, the in-depth interviews were made with 43 women staying in four women’s shelters subjected to different local administrations in Ankara by using semi-structured questionnaire forms. Also, the assessments of staff of these women’s shelters about the services given for children in women’s shelters were included in this study. The most important outcomes of this research are that the qualification of many services and support such as psychological, economical, health and education services for children in the women’s shelter in which the research was conducted is not sufficient, the women are prioritized and the children are the forgotten subjects in the women’s shelter. These insufficient support and services prevent children staying in this women’s shelter from showing their own potential. In this study, it is considered that this barrier and risk condition is the ‘structural violence’ called by Galtung and the violence against children, who are the forgotten subjects in women’s shelter, may be considered in this frame.

Anahtar Kelimeler

Violence-against-women   violence-against-child   women’s-shelter   secondary-abuse   structural--violence.  

Kaynakça

 • Akpınar, O. (2011). Aile içi şiddete maruz kalan kadınların aile içi şiddetle başa çıkma özyeterliği düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Altınay, A. G. ve Arat, Y. (2007). Türkiye’de kadına yönelikşiddet (1. bs). İstanbul: Punto.
 • Appelt, B., Kaselitz, A., & Logar, Rosa. (2007), Şidetten uzakta- bir sığınak nasıl kurulur? Nasıl yürütülür, (Z. Korkman, Çev.). İstanbul: Mor Çatı Yayınları.
 • Arman, A. (2011, 30 Mart). Hayatım sığınma evlerinde geçtiği için benden kim özür dileyecek?. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/hayatim-siginma-evlerinde-gectigi-icin-benden-kim-ozur-dileyecek-17407779 Ayan, S. (2010). Aile ve şiddet: Aile içinde çocuğa yönelik şiddet. Ankara: Ütopya.
 • Bayrakçeken-Tüzel G. ve Gediz-Gelegen, D. (2010). Evim, güzel evim: Bir sığınmaevinde feminist yapı çözümü. Fe Dergi, 2 (1), 43-57.
 • Bernard van Leer Vakfı. (2014). Türkiye’de 0-8 yaş arasında çocuğa yönelik
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JECS2018-0008

Submission : 15 Ağu 2018

Published : 3 Tem 2019

Tam Metin (PDF)