Yıl : 2007 Cilt : 0 Sayı : 35

Tam Metin (PDF)

TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYET ROLLERİNİN ALGILANIŞI

Open Access

Öz

Bireyler arasındaki hiç bir ayrım veya fark, bireylerin biyolojik anlamda er veya dişi oluşları kadar belirgin ve yaygın değildir. Fakat cinsiyet sadece biyolojik özellikleri ifade etmez. Cinsiyet, birey açısından, yaşamın daha ilk yıllarından itibaren toplumsal bir kategori olarak da anlam kazanmaya başlar. Takip eden yıllarda bireyin biyolojik cinsiyetini (sex) merkeze alan bir anlayış-düşünüş-yaşama dünyası inşa olunur. Oluşan bu dünyanın ismi toplumsal cinsiyettir (gender). Toplumsal cinsiyet, bireyin belli bir cinsten olduğuna ilişkin bilgiye, bu bilgi dâhilinde olmak üzere toplumsal düzlemde bireyden beklenenlere ve toplumda bireye biçilen konuma işaret eder. Bu araştırma, Türkiye insanının toplumsal cinsiyet bağlamında sahip olduğu düşünce ve tutumların neler olduğunu, bu düşünce ve tutumların cinsiyet rollerinin şekillenmesine ve bireylerin cinsiyet temelinde ayrışmasına nasıl yansıdığını tespit etme amacındadır.

Anahtar Kelimeler

Cinsiyet rolleri   Toplumsal cinsiyet  

Detaylar

Submission : 13 Eyl 2011

Published : 13 Eyl 2011

Tam Metin (PDF)

Open Access

Öz

None of the segregration or differentiation among individuals is as clear and common as the biological definitions of the sexes as male and female. However, sexuality does not reveal only biological characteristics. From individual's perspective, sexuality emerges as a social categoiy just at the beginning of life. In the following years, an individual world of cognition, thought and life in the axis of sexualiy is built. This constructed world is gender. Gender refers to the knowledge of a particular sex, In this study, it is aimed to find out the attitutes and thoughts of Turkish people in the context of gender. Besides, determining how the attitutes reflect on the shaping of sexual roles and sexual discrimination is also aimed.

Anahtar Kelimeler

Sexual-Roles   Gender  

Detaylar

Submission : 13 Eyl 2011

Published : 13 Eyl 2011

Tam Metin (PDF)