Filiz GÖKTUNA YAYLACI

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Ülke :
Şehir :
Üniversite : Anadolu Üniversitesi
E-posta : fgoktuna2yahoo.com
Telefon :