Ayça YILMAZ DENİZ

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Ülke :
Şehir :
Üniversite : Bağımsız Akademisyen, İzmir, Türkiye
E-posta : aycayilmaz15gmail.com
Telefon :