Mehmet Ali AKYURT

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Ülke :
Şehir :
Üniversite : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta : mehmetali.akyurtistanbul.edu.tr
Telefon :