Gözde DALAN POLAT

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Ülke :
Şehir :
Üniversite : Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta : gdalanyeditepe.edu.tr
Telefon :