Pınar Memiş Sağır

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Ülke :
Şehir :
Üniversite : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
E-posta :
Telefon :