Duyuru

Makale Çağrısı

Özel Sayı

Journal of Economy Culture and Society, Göçün Politikalar ve Politika Yapımı Üzerindeki Etkisi konulu özel bir sayı yayınlayacaktır (2019/2 Sayısı)

Bu özel sayının amacı, göçün ve ilgili süreçlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde politikalara ve politika oluşturmaya etkileri üzerine yeni ampirik ve teorik katkıları bir araya getirmektir. Göç politikaları hakkında önemli bir literatür bulunmaktadır, ancak göçün politikalar ve politika oluşturma üzerindeki etkileri henüz yeterince çalışılmamıştır. Bu özel sayı ile literatürdeki bu boşluğa katkıda bulunmayı umuyoruz. Özel sayı için gönderilecek makaleler göç ve politika alanının herhangi bir konusuna odaklanabilir. Özel sayıyı ilgilendiren konular arasında:

-Göçün ücretler ve istihdam ile bu alandaki politikalara etkileri, entegrasyon zorlukları ve politikalarına etkileri, işgücü piyasalarının yönetimi ve göç arasındaki etkileşimler, düzenlemeler ve göçmenlerin, düzensiz / belgesiz göçü de içererek politikalara etkileri

-Göçmen akınlarının kamu hizmetleriyle ilgili politikalara etkileri ve oluşan tepkiler 

-Kitlesel nüfus hareketlerini takiben hem göçmenleri alan hem de gönderen ülkelerdeki politika düzenlemeleri

-Vatandaşlık ve vize politikaları ile göç politikalarının bu politikalar üzerindeki etkileri

-Göçün etkilerinin toplumsal cinsiyet, din, kültür ve eğitimle birlikte, çeşitli ekonomi ve işgücü ilişkilerine dair politikalar alanındaki görünümüne dair konular, girişimciliğe, yeni girişimlere, sübvansiyonlara ve teşviklere yönelik politikalara etkileri

-Göç ve mülteci krizi ve bunun politikalar ve politika yapımı üzerine etkileri, bu bağlamda Türkiye'deki ve başka ülkelerdeki Suriyeli göçmenler ve bunların politikalar ve politika oluşturma süreçlerine olan etkileri

- Kuzeyden Güneye ve Kuzeyden Kuzey'e göç akımları ve bunların politika alanındaki yansımaları

-Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi ve Birleşik Krallık'ın AB referandumu seçiminde açıkça hissedildiği gibi, göç tartışmalarının siyasi davranış ve siyaset üzerinde potansiyel olarak radikal değişikliklere yol açabilecek etkileri

Makale Son Gönderim Tarihi: 1 Mart 2019

Dergi hakkında ayrıntılı bilgi derginin web sitesinde yer almaktadır: http://jecs.istanbul.edu.tr/tr/_  Derginin web sitesinden erişilen ve http://jecs.istanbul.edu.tr/tr/content/makale-gonderme-kilavuzu/makale-gonderme-kilavuzu  linkinde yer alan Makale Gönderme Kılavuzu izlenerek makaleler derginin kurallarına uygun biçimde gönderilmelidir.

Gönderilecek makaleler daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ve değerlendirme aşamasında olmamalıdır. Tüm makaleler çift taraflı kör hakem sürecinden geçmektedir. Yazarlar dergi hakkında detaylı bilgiye derginin web sitesinde yer alan Yazarlara Bilgi bölümünden erişebilirler: (http://jecs.istanbul.edu.tr/tr/content/yazarlara-bilgi/editoryal-politikalar-ve-hakem-sureci)

Değerli makaleleriniz dergimize bekliyoruz.

Sayı Editörü:

Profesör İbrahim Sirkeci, FHEA

Regent's Centre for Migration and Integration Direktörü

Regent's University, Londra

http://regents.ac.uk/sirkeci