Year : 2019 Volume : 59 Issue : 1

Full Text (PDF)

Türkiye’de Yükseköğretimde İkinci Sosyoloji: 30 Sosyolojiye Giriş Kitabının Nicel Bir Analizi

Open Access

Abstract

Araştırmacı bilimsel pratiğin doğrudan ifadesi olan yazın ile bilimsel disiplinlerin eğitim amaçlı yazın türleri arasında geçen yüz yılın erken dönemlerinden bu yana bilinen bir ayrım vardır. Bu ayrım doğrudan uzman kitlesine yönelik olan “mecmua bilimi” ile “popüler bilim” veya “ders kitabı bilimi” arasındaki farklılıkları vurgulamayı amaçlar. 2000’ler ile birlikte sosyolojideki benzer bir ayrım Hamilton ve Form tarafından “iki sosyoloji” biçiminde adlandırılmıştır. Ancak bu yazın türleri arasındaki farklar ve yarattıkları sorunlara yönelik ilgi 1920’lere kadar gitmektedir ve mevcut araştırma birikiminin ışığında, Batı akademilerinde ders kitaplarındaki ciddi problemlerin çözümü ile ilgili halihazırda önemli adımlar atılmaya başlamıştır. Bu araştırma, “iki sosyoloji” ayrımını merkeze alarak Türkiye’de yükseköğretime yönelik yazılmış iki farklı döneme ait sosyoloji ders kitaplarının nicel bir içerik analizinin bulgularını ve karşılaştırmasını sunmaktadır. Bu sayede Türkiye’deki sosyoloji ders kitapları hakkında böylesi bir araştırmaya dönük ihtiyacı yanıtlamak ve sorunları belgelemek amaçlanmaktadır. Bulgular, ders kitaplarının içeriğindeki problemlerin disiplindeki standartlaşma sorunlarıyla ilişkili olduğu iddiasını güçlendirmektedir.

Keywords

İki-sosyoloji   disipliner-sorunlar   ders-kitabı-sosyolojisi   sosyoloji-öğretimi  

Corresponding Author

Hicabi Kaynak

References

 • Agger, B. (1989). Do books write authors? A study of disciplinary hegemony. Teaching Sociology, 17(3), 365-369.
 • Anık, M. (2008). Lise sosyoloji ders kitapları üzerine eleştirel bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi/Journal of Sociology(16).
 • Babchuk, N., & Keith, B. (1995). Introducing the discipline: The scholarly content of introductory texts. Teaching Sociology, 215-225.
 • Becker, H. S. (1979). What’s happening to sociology? Society, 16(5), 19-24.
 • Berger, P. L. (1992). Sociology: A disinvitation? Society, 30(1), 12-18.
 • Best, J., & Schweingruber, D. (2003). First words: Do sociologists actually use the terms in introductory textbooks’ glossaries? The American Sociologist, 34(3), 97-106.
 • Bulut, Y. (2008). Türkçe’de yayınlanmış sosyolojiye giriş kitapları hakkında bibliyografik bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi/Journal of Sociology(16).
 • Chang, M., Chang, Y., & Tang, C. (2010). Indigenization, institutionalization, and inter
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JECS2018-0015

Submission : 29 Kas 2018

Published : 3 Tem 2019

Full Text (PDF)

The Second Sociology in Turkish Higher Education: A Quantitative Analysis of 30 Introductory Sociology Textbooks

Open Access

Abstract

There is a distinction between the literary forms of research-oriented scientific practice and those of scientific education, popularized in the early decades of the 20th century. This distinction emphasizes differences between “journal science”, whose audiences are mostly specialists, and “popular science” or “textbook science”, written for non-specialist public or students. In the early 2000’s, the term “two sociologies” was coined by Hamilton and Form to mark a similar differentiation in sociology. However, the disciplinary attention to this distinction and its problems can be traced back to the 1920s, and with the help of the existing research on sociology textbooks, some important solutions has been produced in Western academies. By stressing the difference between “two sociologies”, this research presents the findings of a quantitative content analysis on Turkish introductory sociology textbooks for higher education. The main objective of the study is to satisfy the need for such researches in Turkey and to describe the problems of the texts. The study results strengthen the argument that there is a link between standardization issues in the discipline and the textbook problems.

Keywords

Two-sociologies   disciplinary-problems   textbook-sociology   teaching-sociology  

Corresponding Author

Hicabi Kaynak

References

 • Agger, B. (1989). Do books write authors? A study of disciplinary hegemony. Teaching Sociology, 17(3), 365-369.
 • Anık, M. (2008). Lise sosyoloji ders kitapları üzerine eleştirel bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi/Journal of Sociology(16).
 • Babchuk, N., & Keith, B. (1995). Introducing the discipline: The scholarly content of introductory texts. Teaching Sociology, 215-225.
 • Becker, H. S. (1979). What’s happening to sociology? Society, 16(5), 19-24.
 • Berger, P. L. (1992). Sociology: A disinvitation? Society, 30(1), 12-18.
 • Best, J., & Schweingruber, D. (2003). First words: Do sociologists actually use the terms in introductory textbooks’ glossaries? The American Sociologist, 34(3), 97-106.
 • Bulut, Y. (2008). Türkçe’de yayınlanmış sosyolojiye giriş kitapları hakkında bibliyografik bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi/Journal of Sociology(16).
 • Chang, M., Chang, Y., & Tang, C. (2010). Indigenization, institutionalization, and inter
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JECS2018-0015

Submission : 29 Kas 2018

Published : 3 Tem 2019

Full Text (PDF)