Year : 2019 Volume : 59 Issue : 1

Full Text (PDF)

Türkiye’de Boş Zaman Talebi ve Belirleyicileri

Open Access

Abstract

Zaman dağılımının iktisadi ajanların karar süreçlerine dahil edilmesi ve zamanın bir üretim girdisi olarak kabul edilmesi ilk kez Becker (1965) tarafından önerilmiştir. Granou (1977) ile birlikte ise, bireyin piyasa dışında geçirdiği zamanın ve hane içi üretimin bileşenlerinin iktisadi analizi önem kazanmıştır. Türkiye, erkeklerde ücretli çalışma, kadınlarda ise ücretsiz hane içi emek yükü bakımından OECD ülkeleri arasında zirvede yer almaktadır. Toplumun değişen yapısı ile beraber erkeğin “ailenin geçimini sağlayan kişi” konumu, kadınların işgücüne katılımının artması ile birlikte iş yüklerinin dağılımını değiştirmiştir. Dolayısıyla zaman dağılımı ve zaman dağılımındaki cinsiyet farkı bakımından incelemeye özel bir konumdadır. Bu çalışmada Türkiye’ de boş zaman talebi analiz edilmiştir. Bu amaçla, TÜİK tarafından sunulan Zaman Kullanımı Anketi (ZKA) 2014-2015 verileri kullanılarak, erkekler ve kadınlar için boş zaman talebi ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, boş zaman talebindeki cinsiyet farkı oldukça belirgin olduğu görülmüştür. Farkın başlıca nedeni ücretsiz hane içi emek yükünün; kadınların boş zaman talebinin esnekliğini azaltmasıdır. Bununla beraber, boş zaman talebinin en önemli belirleyicileri, boş zamanın adeta fiyatı olan ücret ve eğitim düzeyidir.

Keywords

Hanehalkı-ekonomisi   istihdam   zaman-kullanımı   mikroekonometri   cinsiyet-eşitsizliği  

Corresponding Author

Uğur Akkoç

References

 • Aguiar, M., & Hurst, E. (2007). Measuring trends in leisure: the allocation of time over five decades. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), 969-1006.
 • Aguiar, M., & Hurst, E. (2008). The increase in leisure inequality. NBER Working Paper, No: w13837.
 • Aguiar, M., Hurst, E., & Karabarbounis, L. (2013). Time use during the great recession. American Economic Review, 103(5), 1664-96.
 • Aran, M. A., & Aktakke, N. (2016). Women’s ınvisible contribution: quantifying the economic value of women’s unpaid care activities in turkey and policy options to reduce women’s care burden. Development Analytics Research Paper Series No. 1601.
 • Attanasio, O., Hurst, E., & Pistaferri, L. (2012). The evolution of income, consumption, and leisure inequality in the US, 1980-2010. NBER Working Paper, No: w17982.
 • Becker, G. S. (1965). A theory of the allocation of time. The Economic Journal, 493-517.
 • Blau, F. D., & Winkler, A. E. (2017). Women, work, and
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JECS2018-0004

Submission : 31 Tem 2018

Published : 3 Tem 2019

Full Text (PDF)

Leisure Time Demand and Determinants in Turkey

Open Access

Abstract

It was proposed for the first time by Becker (1965) that time allocation should be included in the decision processes of economic agents and accepted as a production input at the time. Together with Granou (1977), economic analysis of the components of household production and of the time individuals spent outside the market became important. Turkey ranks first in terms of men’s paid work and women’s unpaid work hours among OECD countries. With the changing nature of society, man’s position of “breadwinner” has changed in the distribution of work-loads with an increase in women’s participation in the labor force. In this context, Turkey has a special position in terms of gender differences and time allocation and time use. In this study, Turkey’s leisure time demands were analyzed. With this in mind, leisure time demands for men and women - were estimated separately using Time Use data (TUS) 2014-2015 presented by TURKSTAT. When the results are examined, an obvious difference between genders in leisure time demand can be seen. The main reason is that theburden of unpaid household work reduces the flexibility of leisure time for women. However, the most important determinants of leisure time are wages and education level - which is the usual price of leisure time.

Keywords

Household-economics   employment   time-use   microeconometrics   gender-inequality  

Corresponding Author

Uğur Akkoç

References

 • Aguiar, M., & Hurst, E. (2007). Measuring trends in leisure: the allocation of time over five decades. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), 969-1006.
 • Aguiar, M., & Hurst, E. (2008). The increase in leisure inequality. NBER Working Paper, No: w13837.
 • Aguiar, M., Hurst, E., & Karabarbounis, L. (2013). Time use during the great recession. American Economic Review, 103(5), 1664-96.
 • Aran, M. A., & Aktakke, N. (2016). Women’s ınvisible contribution: quantifying the economic value of women’s unpaid care activities in turkey and policy options to reduce women’s care burden. Development Analytics Research Paper Series No. 1601.
 • Attanasio, O., Hurst, E., & Pistaferri, L. (2012). The evolution of income, consumption, and leisure inequality in the US, 1980-2010. NBER Working Paper, No: w17982.
 • Becker, G. S. (1965). A theory of the allocation of time. The Economic Journal, 493-517.
 • Blau, F. D., & Winkler, A. E. (2017). Women, work, and
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JECS2018-0004

Submission : 31 Tem 2018

Published : 3 Tem 2019

Full Text (PDF)